Slovak Czech English German Polish

Jún

Sobota, 11. júna 2011

Ó Hospodine, postav mi hliadku k ústam a dvere mojich perí chráň.

Čítať ďalej: Sobota, 11. júna 2011

Nedeľa, 12. júna 2011

Z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame.

Čítať ďalej: Nedeľa, 12. júna 2011

Pondelok, 13. júna 2011

Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou.

Čítať ďalej: Pondelok, 13. júna 2011

Utorok, 14. júna 2011

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

Čítať ďalej: Utorok, 14. júna 2011

Streda, 15. júna 2011

Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu Izraela. Všetko sa splnilo.

Čítať ďalej: Streda, 15. júna 2011

Štvrtok, 16. júna 2011

Keď som mlčal, práchniveli mi kosti. Lebo dňom i nocou ťažko na mňa Tvoja ruka. Vtedy som ti vyznal svoj hriech.

Čítať ďalej: Štvrtok, 16. júna 2011

Piatok, 17. júna 2011

Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi nimi, aby poznali, že ja, Hospodin, ich posväcujem.

Čítať ďalej: Piatok, 17. júna 2011

Sobota, 18. júna 2011

Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom.

Čítať ďalej: Sobota, 18. júna 2011

Nedeľa, 19. júna 2011

Za oných dní a v tých časoch – znie výrok Hospodina – vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude, i hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám.

Čítať ďalej: Nedeľa, 19. júna 2011

Pondelok, 20. júna 2011

Pokorní budú jesť a na chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú.

Čítať ďalej: Pondelok, 20. júna 2011