Slovak Czech English German Polish

Január

Štvrtok, 01. januára 1998

Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. januára 1998

Piatok, 02. januára 1998

Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahlom kraji.

Čítať ďalej: Piatok, 02. januára 1998

Sobota, 03. januára 1998

Boh pošle svoju milosť a svoju vernosť.

Čítať ďalej: Sobota, 03. januára 1998

Nedeľa, 04. januára 1998

Uzavriem s vami večnú zmluvu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. januára 1998

Pondelok, 05. januára 1998

Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. januára 1998

Utorok, 06. januára 1998

Na vlastné uši počuli sme, Bože, otcovia naši nám rozprávali o skutku, ktorý si vykonal za ich dní.

Čítať ďalej: Utorok, 06. januára 1998

Streda, 07. januára 1998

Lebo sme pred Tebou cudzincami a usadlíkmi ako všetci naši otcovia. Naše dni na zemi sú ako tieň a bez nádeje.

Čítať ďalej: Streda, 07. januára 1998

Štvrtok, 08. januára 1998

Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. januára 1998

Piatok, 09. januára 1998

Pozri na moju biedu a na moju tieseň a odpusť všetky moje hriechy.

Čítať ďalej: Piatok, 09. januára 1998

Sobota, 10. januára 1998

Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec.

Čítať ďalej: Sobota, 10. januára 1998

Nedeľa, 11. januára 1998

Hospodin riekol Mojžišovi: Našiel si priazeň v mojich očiach a znám ťa podľa mena.

Čítať ďalej: Nedeľa, 11. januára 1998

Pondelok, 12. januára 1998

Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri.

Čítať ďalej: Pondelok, 12. januára 1998

Utorok, 13. januára 1998

Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému?

Čítať ďalej: Utorok, 13. januára 1998

Streda, 14. januára 1998

Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou.

Čítať ďalej: Streda, 14. januára 1998

Štvrtok, 15. januára 1998

Tvoji mŕtvi budú žiť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 15. januára 1998

Piatok, 16. januára 1998

On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil.

Čítať ďalej: Piatok, 16. januára 1998

Sobota, 17. januára 1998

Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom.

Čítať ďalej: Sobota, 17. januára 1998

Nedeľa, 18. januára 1998

Izraelci povedali Hospodinu: Zhrešili sme! Urob s nami, ako sa ti ľúbi, len dnes nás, prosíme, vytrhni.

Čítať ďalej: Nedeľa, 18. januára 1998

Pondelok, 19. januára 1998

Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil!

Čítať ďalej: Pondelok, 19. januára 1998

Utorok, 20. januára 1998

Ako orol bdie nad svojím hniezdom a krúži nad svojimi orlíčatmi, tak rozostiera si (Hospodin) krídla a berie Izrael, nesie ho na svojej peruti.

Čítať ďalej: Utorok, 20. januára 1998

Streda, 21. januára 1998

Odvráťte sa od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť?

Čítať ďalej: Streda, 21. januára 1998

Štvrtok, 22. januára 1998

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 22. januára 1998

Piatok, 23. januára 1998

Keď budeš v biede a v posledných dňoch ťa postihnú tieto veci, navrátiš sa k Hospodinu, svojmu Bohu a poslúchneš Jeho hlas.

Čítať ďalej: Piatok, 23. januára 1998

Sobota, 24. januára 1998

Hospodin naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou tvojich čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním.

Čítať ďalej: Sobota, 24. januára 1998

Nedeľa, 25. januára 1998

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány.

Čítať ďalej: Nedeľa, 25. januára 1998

Pondelok, 26. januára 1998

Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď dielo našich rúk!

Čítať ďalej: Pondelok, 26. januára 1998

Utorok, 27. januára 1998

Tak aj teba lákal z tlamy súženia na šíru voľnosť, kde niet úzkosti.

Čítať ďalej: Utorok, 27. januára 1998

Streda, 28. januára 1998

Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy.

Čítať ďalej: Streda, 28. januára 1998

Štvrtok, 29. januára 1998

Ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 29. januára 1998

Piatok, 30. januára 1998

Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť.

Čítať ďalej: Piatok, 30. januára 1998