Slovak Czech English German Polish

Apríl

Streda, 01. apríla 1998

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po konce zeme.

Čítať ďalej: Streda, 01. apríla 1998

Štvrtok, 02. apríla 1998

S tebou však neurobím koniec, lež potrescem ťa v medziach práva,: no, bez trestu ťa nechať nemôžem.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. apríla 1998

Piatok, 03. apríla 1998

Tvoj trón je Božím trónom na večné veky, zmierajúcim žezlom je tvoja kráľovská berla.

Čítať ďalej: Piatok, 03. apríla 1998

Sobota, 04. apríla 1998

Zasnúbim si ťa vernosťou, a ty budeš znať Hospodina.

Čítať ďalej: Sobota, 04. apríla 1998

Nedeľa, 05. apríla 1998

Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena! Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno!

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. apríla 1998

Pondelok, 06. apríla 1998

Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. apríla 1998

Utorok, 07. apríla 1998

Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne.

Čítať ďalej: Utorok, 07. apríla 1998

Streda, 08. apríla 1998

Ja som s vami, hovorí Hospodin.

Čítať ďalej: Streda, 08. apríla 1998

Štvrtok, 09. apríla 1998

Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. apríla 1998

Piatok, 10. apríla 1998

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má záľubu.

Čítať ďalej: Piatok, 10. apríla 1998

Sobota, 11. apríla 1998

Ďakujem Ti celým srdcom... pre Tvoju milosť a vernosť... lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo.

Čítať ďalej: Sobota, 11. apríla 1998

Nedeľa, 12. apríla 1998

Hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník počúva!

Čítať ďalej: Nedeľa, 12. apríla 1998

Pondelok, 13. apríla 1998

Život ti ostane ako korisť, lebo si dúfal vo mňa - znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Pondelok, 13. apríla 1998

Utorok, 14. apríla 1998

Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok.

Čítať ďalej: Utorok, 14. apríla 1998

Streda, 15. apríla 1998

Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky. Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť.

Čítať ďalej: Streda, 15. apríla 1998

Štvrtok, 16. apríla 1998

V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.

Čítať ďalej: Štvrtok, 16. apríla 1998

Piatok, 17. apríla 1998

Dal si mi štít svojej spásy a Tvoja pravica bola mi oporou.

Čítať ďalej: Piatok, 17. apríla 1998

Sobota, 18. apríla 1998

Poslušnosť je lepšia ako obeť.

Čítať ďalej: Sobota, 18. apríla 1998

Nedeľa, 19. apríla 1998

Prinášajte celé desiatky a vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností - : Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania!

Čítať ďalej: Nedeľa, 19. apríla 1998

Pondelok, 20. apríla 1998

Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci - znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pod mojím slovom.

Čítať ďalej: Pondelok, 20. apríla 1998

Utorok, 21. apríla 1998

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Čítať ďalej: Utorok, 21. apríla 1998

Streda, 22. apríla 1998

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.

Čítať ďalej: Streda, 22. apríla 1998

Štvrtok, 23. apríla 1998

Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení, spytuj sa svojho otca, a oznámi ti, svojich starcov a povedia ti!

Čítať ďalej: Štvrtok, 23. apríla 1998

Piatok, 24. apríla 1998

Naozaj, v Hospodinu našom Bohu je spása Izraela!

Čítať ďalej: Piatok, 24. apríla 1998

Sobota, 25. apríla 1998

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

Čítať ďalej: Sobota, 25. apríla 1998

Nedeľa, 26. apríla 1998

Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu. Lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody.

Čítať ďalej: Nedeľa, 26. apríla 1998

Pondelok, 27. apríla 1998

Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš.

Čítať ďalej: Pondelok, 27. apríla 1998

Utorok, 28. apríla 1998

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním.

Čítať ďalej: Utorok, 28. apríla 1998

Streda, 29. apríla 1998

Ó brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy!

Čítať ďalej: Streda, 29. apríla 1998

Štvrtok, 30. apríla 1998

Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil, zem je plná Tvojho tvorstva.

Čítať ďalej: Štvrtok, 30. apríla 1998