Slovak Czech English German Polish

Máj

Piatok, 01. mája 1998

Hospodin je strážcom prostých, slabý som bol a spomohol mi.

Čítať ďalej: Piatok, 01. mája 1998

Sobota, 02. mája 1998

Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahlom kraji.

Čítať ďalej: Sobota, 02. mája 1998

Nedeľa, 03. mája 1998

Dobrorečte Hospodinu všetky Jeho diela, na všetkých miestach Jeho panovania! Dobroreč, duša moja, Hospodinu!

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. mája 1998

Pondelok, 04. mája 1998

Lebo videnie sa splní svojím časom. speje ku koncu a - nesklame.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. mája 1998

Utorok, 05. mája 1998

Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť.

Čítať ďalej: Utorok, 05. mája 1998

Streda, 06. mája 1998

Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy?

Čítať ďalej: Streda, 06. mája 1998

Štvrtok, 07. mája 1998

Hospodin je Tvoje útočište.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. mája 1998

Piatok, 08. mája 1998

Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu Izraela. Všetko sa splnilo.

Čítať ďalej: Piatok, 08. mája 1998

Sobota, 09. mája 1998

Či azda mám záľubu v smrti bezbožného - znie výrok Hospodina Pána - a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive?

Čítať ďalej: Sobota, 09. mája 1998

Nedeľa, 10. mája 1998

Len ako dych sú ľudskí synovia, synovia muža sú len klam; na váhe vyskočia vysoko, spolu sú ľahší ako dych.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. mája 1998

Pondelok, 11. mája 1998

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú.

Čítať ďalej: Pondelok, 11. mája 1998

Utorok, 12. mája 1998

Chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.

Čítať ďalej: Utorok, 12. mája 1998

Streda, 13. mája 1998

Lebo povedal: Vskutku, oni sú mojím ľudom, synmi, ktorí nesklamú. A stal sa im záchrancom v každom ich súžení.

Čítať ďalej: Streda, 13. mája 1998

Štvrtok, 14. mája 1998

Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 14. mája 1998

Piatok, 15. mája 1998

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho.

Čítať ďalej: Piatok, 15. mája 1998

Sobota, 16. mája 1998

Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom.

Čítať ďalej: Sobota, 16. mája 1998

Nedeľa, 17. mája 1998

Boh vykúpi mi dušu z moci podsvetia, lebo ma vychváti.

Čítať ďalej: Nedeľa, 17. mája 1998

Pondelok, 18. mája 1998

Ó všetci smädní, poďte k vode!

Čítať ďalej: Pondelok, 18. mája 1998

Utorok, 19. mája 1998

Prv, než som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč.

Čítať ďalej: Utorok, 19. mája 1998

Streda, 20. mája 1998

Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia.

Čítať ďalej: Streda, 20. mája 1998

Štvrtok, 21. mája 1998

Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo.

Čítať ďalej: Štvrtok, 21. mája 1998

Piatok, 22. mája 1998

Ľud uveril; keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali sa.

Čítať ďalej: Piatok, 22. mája 1998

Sobota, 23. mája 1998

Spievať chcem Hospodinu, lebo mi dobre učinil.

Čítať ďalej: Sobota, 23. mája 1998

Nedeľa, 24. mája 1998

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!

Čítať ďalej: Nedeľa, 24. mája 1998

Pondelok, 25. mája 1998

Hospodin riekol Jeremiášovi: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová.

Čítať ďalej: Pondelok, 25. mája 1998

Utorok, 26. mája 1998

Ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikom; osídlo sa roztrhalo a my sme unikli.

Čítať ďalej: Utorok, 26. mája 1998

Streda, 27. mája 1998

Dobrotou svojou korunuješ rok.

Čítať ďalej: Streda, 27. mája 1998

Štvrtok, 28. mája 1998

Vy sami ste videli, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe.

Čítať ďalej: Štvrtok, 28. mája 1998

Piatok, 29. mája 1998

Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj!

Čítať ďalej: Piatok, 29. mája 1998

Sobota, 30. mája 1998

Príchodzí som na zemi.

Čítať ďalej: Sobota, 30. mája 1998