Slovak Czech English German Polish

Júl

Streda, 01. júla 1998

Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte vedomcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh.

Čítať ďalej: Streda, 01. júla 1998

Štvrtok, 02. júla 1998

Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sa sklátiť našej nohe.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. júla 1998

Piatok, 03. júla 1998

Hospodin Boh je slnkom a štítom.

Čítať ďalej: Piatok, 03. júla 1998

Sobota, 04. júla 1998

Lebo som dal vodu do púšte a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud.

Čítať ďalej: Sobota, 04. júla 1998

Nedeľa, 05. júla 1998

Požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. júla 1998

Pondelok, 06. júla 1998

Nekradnite, neluhajte ani neoklamávajte jeden druhého.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. júla 1998

Utorok, 07. júla 1998

A ja - znie výrok Hospodinov - budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred Jeruzalema.

Čítať ďalej: Utorok, 07. júla 1998

Streda, 08. júla 1998

Kto usmernil Ducha Hospodinovho, kto bol Jeho poradcom?

Čítať ďalej: Streda, 08. júla 1998

Štvrtok, 09. júla 1998

Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. júla 1998

Piatok, 10. júla 1998

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym - vraví Hospodin - ja ho uzdravím!

Čítať ďalej: Piatok, 10. júla 1998

Sobota, 11. júla 1998

Hospodin mu povedal: Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš. Vtedy Gideon postavil tam oltár Hospodinu a nazval ho "Hospodin je spása".

Čítať ďalej: Sobota, 11. júla 1998

Nedeľa, 12. júla 1998

Hospodin, náš Boh chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli.

Čítať ďalej: Nedeľa, 12. júla 1998

Pondelok, 13. júla 1998

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Čítať ďalej: Pondelok, 13. júla 1998

Utorok, 14. júla 1998

Hospodin žije! Požehnaná moja skala!

Čítať ďalej: Utorok, 14. júla 1998

Streda, 15. júla 1998

Zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

Čítať ďalej: Streda, 15. júla 1998

Štvrtok, 16. júla 1998

Aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 16. júla 1998

Piatok, 17. júla 1998

Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré.

Čítať ďalej: Piatok, 17. júla 1998

Sobota, 18. júla 1998

Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí.

Čítať ďalej: Sobota, 18. júla 1998

Nedeľa, 19. júla 1998

Dúfajte v Neho, ľudia, v každý čas; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočišťom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 19. júla 1998

Pondelok, 20. júla 1998

Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

Čítať ďalej: Pondelok, 20. júla 1998

Utorok, 21. júla 1998

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu ukojím.

Čítať ďalej: Utorok, 21. júla 1998

Streda, 22. júla 1998

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval.

Čítať ďalej: Streda, 22. júla 1998

Štvrtok, 23. júla 1998

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 23. júla 1998

Piatok, 24. júla 1998

Títo vozy, tamtí kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti.

Čítať ďalej: Piatok, 24. júla 1998

Sobota, 25. júla 1998

Upriamte si srdcia na Hospodina a budete slúžiť jemu samotnému.

Čítať ďalej: Sobota, 25. júla 1998

Nedeľa, 26. júla 1998

Budú mojím ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo.

Čítať ďalej: Nedeľa, 26. júla 1998

Pondelok, 27. júla 1998

Zhromaždil ich z krajín, od východu a západu, od severu aj od mora. Nech ďakujú Hospodinu za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch.

Čítať ďalej: Pondelok, 27. júla 1998

Utorok, 28. júla 1998

Hospodine, len Ty môžeš spomôcť v boji medzi silným a bezmocným.

Čítať ďalej: Utorok, 28. júla 1998

Streda, 29. júla 1998

Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti.

Čítať ďalej: Streda, 29. júla 1998

Štvrtok, 30. júla 1998

On svojou mocou večne panuje, Jeho oči skúmajú národy.

Čítať ďalej: Štvrtok, 30. júla 1998