Slovak Czech English German Polish

November

Nedeľa, 01. novembra 1998

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. novembra 1998

Pondelok, 02. novembra 1998

Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. novembra 1998

Utorok, 03. novembra 1998

Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho a chudobným dopomôže k právu.

Čítať ďalej: Utorok, 03. novembra 1998

Streda, 04. novembra 1998

Odpadli všetci, skazení sú napospol, niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného.

Čítať ďalej: Streda, 04. novembra 1998

Piatok, 06. novembra 1998

Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha.

Čítať ďalej: Piatok, 06. novembra 1998

Sobota, 07. novembra 1998

V Hospodina dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou.

Čítať ďalej: Sobota, 07. novembra 1998

Nedeľa, 08. novembra 1998

Neznesväcujte moje sväté meno.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. novembra 1998

Pondelok, 09. novembra 1998

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby ony aj zabudli, ja na teba nezabudnem.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. novembra 1998

Utorok, 10. novembra 1998

Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre.

Čítať ďalej: Utorok, 10. novembra 1998

Streda, 11. novembra 1998

Nepadol ani jeden zo všetkých Jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša.

Čítať ďalej: Streda, 11. novembra 1998

Štvrtok, 12. novembra 1998

Riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Čítať ďalej: Štvrtok, 12. novembra 1998

Piatok, 13. novembra 1998

U Neho je moc a múdrosť, Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza.

Čítať ďalej: Piatok, 13. novembra 1998

Sobota, 14. novembra 1998

Ak neveríte, neobstojíte!

Čítať ďalej: Sobota, 14. novembra 1998

Nedeľa, 15. novembra 1998

Na lôžku si spomínam na Teba a v nočných hodinách rozjímam o Tebe.

Čítať ďalej: Nedeľa, 15. novembra 1998

Pondelok, 16. novembra 1998

Vo svojej pravde veď a vyučuj ma!

Čítať ďalej: Pondelok, 16. novembra 1998

Utorok, 17. novembra 1998

Jób odvetil Hospodinu a povedal: Ajhľa som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa.

Čítať ďalej: Utorok, 17. novembra 1998

Streda, 18. novembra 1998

Je čas, aby Hospodin zasiahol; Tvoj zákon porušili.

Čítať ďalej: Streda, 18. novembra 1998

Štvrtok, 19. novembra 1998

Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 19. novembra 1998

Piatok, 20. novembra 1998

Aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych a skryje sa rozumnosť jeho rozumných.

Čítať ďalej: Piatok, 20. novembra 1998

Sobota, 21. novembra 1998

Ja radujem sa Tvojej reči ako ten, ktorý hojnú korisť nachádza.

Čítať ďalej: Sobota, 21. novembra 1998

Nedeľa, 22. novembra 1998

Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.

Čítať ďalej: Nedeľa, 22. novembra 1998

Pondelok, 23. novembra 1998

Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať.

Čítať ďalej: Pondelok, 23. novembra 1998

Utorok, 24. novembra 1998

Povstaň, Bože, rozrieš svoj spor!

Čítať ďalej: Utorok, 24. novembra 1998

Streda, 25. novembra 1998

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti.

Čítať ďalej: Streda, 25. novembra 1998

Štvrtok, 26. novembra 1998

Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra.

Čítať ďalej: Štvrtok, 26. novembra 1998

Piatok, 27. novembra 1998

Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho.

Čítať ďalej: Piatok, 27. novembra 1998

Sobota, 28. novembra 1998

Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju spásu!

Čítať ďalej: Sobota, 28. novembra 1998

Nedeľa, 29. novembra 1998

Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne.

Čítať ďalej: Nedeľa, 29. novembra 1998

Pondelok, 30. novembra 1998

Plesajte Bohu, našej sile!

Čítať ďalej: Pondelok, 30. novembra 1998