Slovak Czech English German Polish

Máj

Utorok, 01. mája 2001

Hovorte pravdu každý so svojím blížnym.

Register to read more...

Streda, 02. mája 2001

Som len hosť na zemi.

Register to read more...

Štvrtok, 03. mája 2001

Blahoslavený človek, ktorého Boh kára.

Register to read more...

Piatok, 04. mája 2001

Navráťte sa k tomu, od ktorého ste hlboko odpadli.

Register to read more...

Sobota, 05. mája 2001

Keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali sa.

Register to read more...

Nedeľa, 06. mája 2001

Vy, ktorí milujete Hospodina, nenáviďte zlo!

Register to read more...

Pondelok, 07. mája 2001

Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre.

Register to read more...

Utorok, 08. mája 2001

Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky.

Register to read more...

Streda, 09. mája 2001

Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce.

Register to read more...

Štvrtok, 10. mája 2001

Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 11. mája 2001

Lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

Register to read more...

Sobota, 12. mája 2001

Pre svoje slovo a podľa svojho srdca vykonal si všetky tie veľké veci.

Register to read more...

Nedeľa, 13. mája 2001

Hospodin je v práve, lebo som sa priečil jeho slovu.

Register to read more...

Pondelok, 14. mája 2001

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach.

Register to read more...

Utorok, 15. mája 2001

Prestaňte! Uznajte, že ja som Boh!

Register to read more...

Streda, 16. mája 2001

Postavil si mi nohy na voľné priestranstvo.

Register to read more...

Štvrtok, 17. mája 2001

Spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti.

Register to read more...

Piatok, 18. mája 2001

Hospodin povstáva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud.

Register to read more...

Sobota, 19. mája 2001

Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone, my si však pripomíname meno Hospodina, nášho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 20. mája 2001

Nepokradneš!

Register to read more...

Pondelok, 21. mája 2001

Nech je vaše srdce celé oddané Hospodinovi, nášmu Bohu.

Register to read more...

Utorok, 22. mája 2001

Ajhľa, prvšie veci sa splnili a nové oznamujem. Prv ako vyrašia, dám vám o nich počuť.

Register to read more...

Streda, 23. mája 2001

Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať.

Register to read more...

Štvrtok, 24. mája 2001

Vskutku, oni sú mojím ľudom, synmi, ktorí nesklamú. A stal sa im záchrancom v každom ich súžení.

Register to read more...

Piatok, 25. mája 2001

Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať.

Register to read more...

Sobota, 26. mája 2001

Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý.

Register to read more...

Nedeľa, 27. mája 2001

Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie.

Register to read more...

Pondelok, 28. mája 2001

Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha.

Register to read more...

Utorok, 29. mája 2001

Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho.

Register to read more...

Streda, 30. mája 2001

Hospodin ma poslal ... vyhlásiť milostivý rok Hospodinov.

Register to read more...

Štvrtok, 31. mája 2001

Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc! Izaiáš 33,13_x000D_ Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí.

Register to read more...

KALENDÁR