Slovak Czech English German Polish

Júl

Nedeľa, 01. júla 2001

Ty však, Hospodine, Pane, vytrhni ma pre česť svojho mena a nalož so mnou podľa dobroty svojej milosti.

Register to read more...

Pondelok, 02. júla 2001

Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba, Svätý Izraela!

Register to read more...

Utorok, 03. júla 2001

Hospodin je pravý Boh, On je živý Boh a večný Kráľ!

Register to read more...

Streda, 04. júla 2001

Kiežby ste dnes počuli jeho hlas: Nezatvrdzujte si srdce.

Register to read more...

Štvrtok, 05. júla 2001

Budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou.

Register to read more...

Piatok, 06. júla 2001

Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc.

Register to read more...

Sobota, 07. júla 2001

Ale teraz nech sa dokáže veľkou sila Pánova, ako si hovoril.

Register to read more...

Nedeľa, 08. júla 2001

Miluj svojho blížneho ako seba samého, ja som Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 09. júla 2001

Štítom a úkrytom je jeho vernosť.

Register to read more...

Utorok, 10. júla 2001

Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať.

Register to read more...

Streda, 11. júla 2001

Nebuďte tvrdošijní, ale podajte ruku Hospodinovi a vojdite do jeho svätyne!

Register to read more...

Štvrtok, 12. júla 2001

Hospodine, prosím, pomôž! Hospodine, prosím, dopraj úspech!

Register to read more...

Piatok, 13. júla 2001

Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ktorí pozorujú hviezdy, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Ajhľa budú ako slama, oheň ich spáli.

Register to read more...

Sobota, 14. júla 2001

Rozprával som o tvojej vernosti a spáse. Neutajil som tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením.

Register to read more...

Nedeľa, 15. júla 2001

Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril.

Register to read more...

Pondelok, 16. júla 2001

Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu Izraela. Všetko sa splnilo.

Register to read more...

Utorok, 17. júla 2001

Ja usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a nikto z mojej ruky nevyslobodí.

Register to read more...

Streda, 18. júla 2001

Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je naším útočiskom.

Register to read more...

Štvrtok, 19. júla 2001

Ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude konať podľa toho.

Register to read more...

Piatok, 20. júla 2001

Hospodinove nariadenia sú správne, srdce napĺňajú radosťou.

Register to read more...

Sobota, 21. júla 2001

Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi.

Register to read more...

Nedeľa, 22. júla 2001

Máš útočisko v Hospodinovi.

Register to read more...

Pondelok, 23. júla 2001

Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení.

Register to read more...

Utorok, 24. júla 2001

Blahoslavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať! Oni chodia vo svetle tvojej tváre, Hospodine.

Register to read more...

Streda, 25. júla 2001

Vtedy prehovoril Eliáš ku všetkému ľudu: Pristúpte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu a on napravil zborený oltár Hospodinov.

Register to read more...

Štvrtok, 26. júla 2001

Celým srdcom ochotne obetovali Hospodinovi.

Register to read more...

Piatok, 27. júla 2001

Nauč nás počítať naše dni, aby sme múdre srdce získali.

Register to read more...

Sobota, 28. júla 2001

Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, než vznikla zem a svet, od vekov naveky Boh si ty.

Register to read more...

Nedeľa, 29. júla 2001

Obráťte sa a budete žiť!

Register to read more...

Pondelok, 30. júla 2001

Bude to jeden deň - známy len Hospodinovi - ani deň ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo.

Register to read more...

Utorok, 31. júla 2001

Prichádza deň Hospodinov. Áno, blízko je.

Register to read more...

KALENDÁR