Slovak Czech English German Polish

September

Sobota, 01. septembra 2001

Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i naším synom až naveky.

Register to read more...

Nedeľa, 02. septembra 2001

Abrám uveril Hospodinu a On mu to počítal za spravodlivosť.

Register to read more...

Pondelok, 03. septembra 2001

Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti.

Register to read more...

Utorok, 04. septembra 2001

Nechoď za väčšinou páchať zlo.

Register to read more...

Streda, 05. septembra 2001

Ak neveríte, neobstojíte!

Register to read more...

Štvrtok, 06. septembra 2001

Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi.

Register to read more...

Piatok, 07. septembra 2001

Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smútočný šat a odial si ma radosťou.

Register to read more...

Sobota, 08. septembra 2001

Zachovávajte moje príkazy a plňte ich, ja som Hospodin.

Register to read more...

Nedeľa, 09. septembra 2001

Niet človeka, ktorý by mal moc nad dňom smrti.

Register to read more...

Pondelok, 10. septembra 2001

Boh je väčší ako človek. Prečo sa hádaš s ním tvrdiac, že On na žiadne slová človeka neodpovedá?

Register to read more...

Utorok, 11. septembra 2001

Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom. Verný to Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň k tým, čo ho milujú a jeho príkazy zachovávajú.

Register to read more...

Streda, 12. septembra 2001

Hospodin je naším sudcom, Hospodin je naším vládcom, Hospodin je naším kráľom, On nás zachráni.

Register to read more...

Štvrtok, 13. septembra 2001

Oslavujem tvoje meno pre tvoju milosť a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo.

Register to read more...

Piatok, 14. septembra 2001

Abraháma som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovať cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo.

Register to read more...

Sobota, 15. septembra 2001

Hospodin zaistí práva svojmu ľudu a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi.

Register to read more...

Nedeľa, 16. septembra 2001

Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena.

Register to read more...

Pondelok, 17. septembra 2001

Tu som, nech mi učiní Pán, ako za dobré uzná.

Register to read more...

Utorok, 18. septembra 2001

Dobre je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno, Najvyšší, hneď zrána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci.

Register to read more...

Streda, 19. septembra 2001

Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého Ducha!

Register to read more...

Štvrtok, 20. septembra 2001

Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš konať nijakú prácu.

Register to read more...

Piatok, 21. septembra 2001

V zhromaždení ťa chcem chváliť.

Register to read more...

Sobota, 22. septembra 2001

Boh odhaľuje, čo je hlboké a skryté.

Register to read more...

Nedeľa, 23. septembra 2001

Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne.

Register to read more...

Pondelok, 24. septembra 2001

V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil.

Register to read more...

Utorok, 25. septembra 2001

Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, jeho rameno zasahuje.

Register to read more...

Streda, 26. septembra 2001

Chváľte Hospodina všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia!

Register to read more...

Štvrtok, 27. septembra 2001

Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš.

Register to read more...

Piatok, 28. septembra 2001

Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. ... Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.

Register to read more...

Sobota, 29. septembra 2001

Či vyschnú horské vody, zurčiace a chladné? Môj ľud veru zabudol na mňa.

Register to read more...

Nedeľa, 30. septembra 2001

Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, daj mi prosím znať svoje cesty, nech ťa poznám.

Register to read more...

KALENDÁR