Slovak Czech English German Polish

Marec

Piatok, 01. marca 2002

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny.

Register to read more...

Sobota, 02. marca 2002

Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Takto sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul.

Register to read more...

Nedeľa, 03. marca 2002

Či mi je Efrajim nie drahým synom alebo rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek hovorím proti nemu, ešte vždy sa naň rozpomínam. Preto moje vnútro planie preň, musím sa nad ním zmilovať - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 04. marca 2002

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Utorok, 05. marca 2002

Zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude už v ňom počuť hlas plaču ani volanie o pomoc.

Register to read more...

Streda, 06. marca 2002

Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom.

Register to read more...

Štvrtok, 07. marca 2002

Bol si mi blízko v deň, keď som ťa vzýval, a povedal si: Neboj sa!

Register to read more...

Piatok, 08. marca 2002

Skryl sa človek (Adam) a jeho žena pred Hospodinom Bohom.

Register to read more...

Sobota, 09. marca 2002

Aké je dobré, aké milé, keď sú bratia pospolu! Lebo tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky.

Register to read more...

Nedeľa, 10. marca 2002

Ak budeš neprávosti uchovávať v pamäti, Hospodine, Pane, kto obstojí?

Register to read more...

Pondelok, 11. marca 2002

Ja, Hospodin, povolal som ťa, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia vo tme.

Register to read more...

Utorok, 12. marca 2002

Či si môže človek spraviť bohov? Veď to nie sú bohovia!

Register to read more...

Streda, 13. marca 2002

Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia.

Register to read more...

Štvrtok, 14. marca 2002

Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu.

Register to read more...

Piatok, 15. marca 2002

Nemyslite na prvotné veci, o pradávnych neuvažujte! Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to?

Register to read more...

Sobota, 16. marca 2002

Nech bezbožný opustí... svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi,... lebo on hojne odpúšťa.

Register to read more...

Nedeľa, 17. marca 2002

Tento Boh je na večné veky naším Bohom. On nás prevedie aj cez smrť.

Register to read more...

Pondelok, 18. marca 2002

Nenadŕžaj nízko postavenému ani nevyznačuj osobu vysokopostaveného.

Register to read more...

Utorok, 19. marca 2002

Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku na to, aby padol, ale boj sa svojho Boha.

Register to read more...

Streda, 20. marca 2002

Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno.

Register to read more...

Štvrtok, 21. marca 2002

Hospodin je útočišťom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov.

Register to read more...

Piatok, 22. marca 2002

Zmiluj sa nado mnou, Bože! Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša.

Register to read more...

Sobota, 23. marca 2002

Uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany.

Register to read more...

Nedeľa, 24. marca 2002

Vráťte sa ku mne - znie výrok Hospodina mocností - a ja sa navrátim k vám.

Register to read more...

Pondelok, 25. marca 2002

Bože, nech utláčaný neodchádza s hanbou.

Register to read more...

Utorok, 26. marca 2002

Synov človeka odplavuješ, sú ako sen, ako tráva, čo raší zrána; zrána rozkvitá a rastie, k večeru vädne a uschýna.

Register to read more...

Streda, 27. marca 2002

Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom. Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia.

Register to read more...

Štvrtok, 28. marca 2002

akto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou silou! Nechváľ sa, boháč, svojím bohatstvom! Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná.

Register to read more...

Piatok, 29. marca 2002

Kto zaopatrí krkavcovi jeho pokrm, keď jeho mláďatá volajú k Bohu a bez potravy bludne poletujú?

Register to read more...

Sobota, 30. marca 2002

Velebíme ťa, Bože, velebíme! Tvoje meno je blízko, rozprávajú o tom tvoje divy.

Register to read more...

Nedeľa, 31. marca 2002

Pre môj dom, ktorý je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu.

Register to read more...

KALENDÁR