Slovak Czech English German Polish

2002

Pondelok, 01. apríla 2002

Aké veľké sú jeho znamenia, aké mocné sú jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jeho vláda z pokolenia na pokolenie.

Register to read more...

Utorok, 02. apríla 2002

Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu.

Register to read more...

Streda, 03. apríla 2002

Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého.

Register to read more...

Štvrtok, 04. apríla 2002

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Piatok, 05. apríla 2002

Dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 06. apríla 2002

Vyvýš sa, Bože, nad nebesá, tvoja sláva nech je nad celou zemou!

Register to read more...

Nedeľa, 07. apríla 2002

Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisť ma od môjho hriechu!

Register to read more...

Pondelok, 08. apríla 2002

Údesnými činmi nám spravodlivo odpovieš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i diaľav za morom.

Register to read more...

Utorok, 09. apríla 2002

So svojím Bohom preskočím aj múr.

Register to read more...

Streda, 10. apríla 2002

Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlhozhovievajúci a bohatý v milosti.

Register to read more...

Štvrtok, 11. apríla 2002

Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno.

Register to read more...

Piatok, 12. apríla 2002

Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem!

Register to read more...

Sobota, 13. apríla 2002

Bázeň pred Hospodinom je výchovou k múdrosti.

Register to read more...

Nedeľa, 14. apríla 2002

Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú.

Register to read more...

Pondelok, 15. apríla 2002

Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Utorok, 16. apríla 2002

Videnie sa splní svojím časom... keby sa zdržalo, čakaj naň.

Register to read more...

Streda, 17. apríla 2002

Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy; on zatiaľ svojmu milému dáva spánok.

Register to read more...

Štvrtok, 18. apríla 2002

Budem ti žehnať po celý život, v tvojom mene budem dvíhať ruky.

Register to read more...

Piatok, 19. apríla 2002

Vstaň a pomôž nám, vykúp nás pre svoju milosť!

Register to read more...

Sobota, 20. apríla 2002

Tak teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi.

Register to read more...

Nedeľa, 21. apríla 2002

Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest.

Register to read more...

Pondelok, 22. apríla 2002

I riekol Hospodin Jonášovi: Či si sa právom rozhneval?

Register to read more...

Utorok, 23. apríla 2002

Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec.

Register to read more...

Streda, 24. apríla 2002

Ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás.

Register to read more...

Štvrtok, 25. apríla 2002

Na radosť obrátim ich smútok.

Register to read more...

Piatok, 26. apríla 2002

Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov.

Register to read more...

Sobota, 27. apríla 2002

Netresci ma, Hospodine, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení nekarhaj ma!

Register to read more...

Nedeľa, 28. apríla 2002

Môj Boh poslal svojho anjela a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili.

Register to read more...

Pondelok, 29. apríla 2002

Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať.

Register to read more...

Utorok, 30. apríla 2002

Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil.

Register to read more...

Štvrtok, 01. augusta 2002

Ty, Hospodine, si Otec náš. Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ.

Register to read more...

Piatok, 02. augusta 2002

Ani ja ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od teba je všetko, takže z tvojej ruky sme ti dali.

Register to read more...

Sobota, 03. augusta 2002

Vo svojej ruke máš silu a moc, v Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Register to read more...

Nedeľa, 04. augusta 2002

Aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych.

Register to read more...

Pondelok, 05. augusta 2002

Hospodin pošle s tebou svojho anjela a šťastnou ti urobí cestu.

Register to read more...

Utorok, 06. augusta 2002

V zhromaždeniach velebte Boha!

Register to read more...

Streda, 07. augusta 2002

Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom.

Register to read more...

Štvrtok, 08. augusta 2002

Boh dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.

Register to read more...

Piatok, 09. augusta 2002

Nepadol ani jeden zo všetkých jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša.

Register to read more...

Sobota, 10. augusta 2002

Tvoje prosby nezakladáme na svojich zásluhách pred tebou, ale na tvojom hojnom milosrdenstve.

Register to read more...

Nedeľa, 11. augusta 2002

Hospodin, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom.

Register to read more...

Pondelok, 12. augusta 2002

Tvoje oči sú otvorené na všetky cesty ľudských dietok.

Register to read more...

Utorok, 13. augusta 2002

Hospodin dvíha slepých.

Register to read more...

Streda, 14. augusta 2002

Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nezmerná.

Register to read more...

Štvrtok, 15. augusta 2002

Dopytujte sa na Hospodina a jeho moc, ustavične hľadajte jeho tvár!

Register to read more...

Piatok, 16. augusta 2002

Beda pastierom, ktorí pasú samých seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Register to read more...

Sobota, 17. augusta 2002

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás.

Register to read more...

Nedeľa, 18. augusta 2002

Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici; nesklátim sa.

Register to read more...

Pondelok, 19. augusta 2002

Báli sa všetci pohania... a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha.

Register to read more...

Utorok, 20. augusta 2002

Tvoje sú nebesá, tvoja je zem, založil si svet a všetko, čo je na ňom. Ty si stvoril sever i juh.

Register to read more...

Streda, 21. augusta 2002

Hľa, dal si mi času na piaď a dĺžka môjho života je ako nič u teba. Každý človek je len ako závan, aj keď pevne stojí.

Register to read more...

Štvrtok, 22. augusta 2002

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a jeho slávy od východu slnka.

Register to read more...

Piatok, 23. augusta 2002

Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.

Register to read more...

Sobota, 24. augusta 2002

Hospodine, Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme. Ty si učinil nebesá i zem.

Register to read more...

Nedeľa, 25. augusta 2002

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami.

Register to read more...

Pondelok, 26. augusta 2002

Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.

Register to read more...

Utorok, 27. augusta 2002

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.

Register to read more...

Streda, 28. augusta 2002

Kvôli sebe samému, Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou.

Register to read more...

Štvrtok, 29. augusta 2002

Mojžiš mu povedal: Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán uprostred nás.

Register to read more...

Piatok, 30. augusta 2002

Zabudol Boh na zmilovanie, odoprel v hneve svoje milosrdenstvo?

Register to read more...

Sobota, 31. augusta 2002

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh!

Register to read more...

Nedeľa, 01. decembra 2002

Boh je oddávna mojím kráľom, on koná spásne skutky na zemi.

Register to read more...

Pondelok, 02. decembra 2002

Spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Utorok, 03. decembra 2002

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou.

Register to read more...

Streda, 04. decembra 2002

Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nieto ľsti.

Register to read more...

Štvrtok, 05. decembra 2002

V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma.

Register to read more...

Piatok, 06. decembra 2002

Umy si srdce od zla, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly?

Register to read more...

Sobota, 07. decembra 2002

Dvojaké zlo spáchal môj ľud: opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu.

Register to read more...

Nedeľa, 08. decembra 2002

Pomôž mi, Hospodine, môj Bože! Zachráň ma podľa svojho milosrdenstva!

Register to read more...

Pondelok, 09. decembra 2002

Dávid našiel posilu v Hospodinu, svojom Bohu.

Register to read more...

Utorok, 10. decembra 2002

Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.

Register to read more...

Streda, 11. decembra 2002

Hospodin ma... poslal... vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu.

Register to read more...

Štvrtok, 12. decembra 2002

Ešte za vašich dní prehovorím slovo a vyplním ho - znie výrok Hospodina Pána.

Register to read more...

Piatok, 13. decembra 2002

Priaznivo obrátim oči na nich a vrátim ich do tejto krajiny. Vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám.

Register to read more...

Sobota, 14. decembra 2002

Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol.

Register to read more...

Nedeľa, 15. decembra 2002

Namietate: Cesta Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty?

Register to read more...

Pondelok, 16. decembra 2002

U Pána, nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie.

Register to read more...

Utorok, 17. decembra 2002

Kto by nechcel vidieť dobré veci počas svojich dní? Chráň si jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami.

Register to read more...

Streda, 18. decembra 2002

Beda tým,... ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú.

Register to read more...

Štvrtok, 19. decembra 2002

Hospodin dáva slepým zrak.

Register to read more...

Piatok, 20. decembra 2002

Lebo ja som s tebou - znie výrok Hospodinov - aby som ťa zachránil.

Register to read more...

Sobota, 21. decembra 2002

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.

Register to read more...

Nedeľa, 22. decembra 2002

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Register to read more...

Pondelok, 23. decembra 2002

Zem sa zľakla a stíchla, keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi.

Register to read more...

Utorok, 24. decembra 2002

Dovolil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no doviedol si nás k hojnosti.

Register to read more...

Streda, 25. decembra 2002

Hospodin bude súdiť národy.

Register to read more...

Štvrtok, 26. decembra 2002

Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom.

Register to read more...

Piatok, 27. decembra 2002

Kde máš bohov, ktorých si si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy.

Register to read more...

Sobota, 28. decembra 2002

Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im.

Register to read more...

Nedeľa, 29. decembra 2002

Spomínajte na divy, ktoré konal, na znamenia a na rozsudky jeho úst.

Register to read more...

Pondelok, 30. decembra 2002

Hospodin prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca.

Register to read more...

Utorok, 31. decembra 2002

Celým srdcom sa obrátite k Hospodinu a budete slúžiť jemu samému.

Register to read more...

Piatok, 01. februára 2002

Vzdajte česť Hospodinu, svojmu Bohu, prv než sa zotmie!

Register to read more...

Sobota, 02. februára 2002

Najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine.

Register to read more...

Nedeľa, 03. februára 2002

ech sú tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno.

Register to read more...

Pondelok, 04. februára 2002

Hospodine, urovnaj svoju cestu predo mnou!

Register to read more...

Utorok, 05. februára 2002

Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď tvoje je všetko na nebi i na zemi.

Register to read more...

Streda, 06. februára 2002

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?

Register to read more...

Štvrtok, 07. februára 2002

Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je tvoja horlivosť a moc?

Register to read more...

Piatok, 08. februára 2002

Boh je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu.

Register to read more...

Sobota, 09. februára 2002

Nespoliehajte sa na takéto klamné slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy…

Register to read more...

Nedeľa, 10. februára 2002

Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré.

Register to read more...

Pondelok, 11. februára 2002

Priveď nás opäť k sebe a my sa vrátime! Obnov naše dni, ako boli za starodávna.

Register to read more...

Utorok, 12. februára 2002

Hospodine, rozpomeň sa a nezruš svoju zmluvu s nami._x000D_ Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal.

Register to read more...

Streda, 13. februára 2002

Žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých.

Register to read more...

Štvrtok, 14. februára 2002

Hospodin, Boh, je slnkom a štítom.

Register to read more...

Piatok, 15. februára 2002

Nekrivdite si navzájom; ale bojte sa svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 16. februára 2002

Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojím mocným ramenom všetky budúce pokolenia.

Register to read more...

Nedeľa, 17. februára 2002

Pretože... zastúpil priestupníkov.

Register to read more...

Pondelok, 18. februára 2002

Hospodine,... buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia.

Register to read more...

Utorok, 19. februára 2002

Bileám odpovedal: Keby mi dal Bálák dokonca svoj dom plný zlata a striebra, ani tak nemôžem prestúpiť pokyn Hospodina.

Register to read more...

Streda, 20. februára 2002

Vy, izraelské vrchy, hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrábané a obsiate.

Register to read more...

Štvrtok, 21. februára 2002

Takto vraví Hospodin: v príhodnom čase som ťa vyslyšal, v deň spásy som ti pomohol.

Register to read more...

Piatok, 22. februára 2002

Úprimným zasvitne svetlo v tme, veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý.

Register to read more...

Sobota, 23. februára 2002

Aký dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca!

Register to read more...

Nedeľa, 24. februára 2002

Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia.

Register to read more...

Pondelok, 25. februára 2002

Zľutuje sa opäť nad nami,... a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy.

Register to read more...

Utorok, 26. februára 2002

U Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti, ani uprednostňovania osôb, ani úplatkárstva.

Register to read more...

Streda, 27. februára 2002

Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet, ich jazyk smädom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem.

Register to read more...

Štvrtok, 28. februára 2002

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Register to read more...

Utorok, 01. januára 2002

Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ.

Register to read more...

Streda, 02. januára 2002

Poslušnosť je lepšia ako obeť.

Register to read more...

Štvrtok, 03. januára 2002

Dávaš mi poznať cestu života.

Register to read more...

Piatok, 04. januára 2002

Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prosieb.

Register to read more...

Sobota, 05. januára 2002

Hospodin Boh zavolal na človeka a riekol: Kde si? A on odpovedal: Počul som ťa v záhrade, bál som sa.

Register to read more...

Nedeľa, 06. januára 2002

Hospodin povzbudil ducha... všetkého ostatného ľudu a dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha.

Register to read more...

Pondelok, 07. januára 2002

U Boha je moc a múdrosť. Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza.

Register to read more...

Utorok, 08. januára 2002

K modlitbe opustených sa skloní a nepohrdne ich modlitbou.

Register to read more...

Streda, 09. januára 2002

Ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň.

Register to read more...

Štvrtok, 10. januára 2002

Hospodin obháji svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje.

Register to read more...

Piatok, 11. januára 2002

Na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi.

Register to read more...

More Articles...

 1. Sobota, 12. januára 2002
 2. Nedeľa, 13. januára 2002
 3. Pondelok, 14. januára 2002
 4. Utorok, 15. januára 2002
 5. Streda, 16. januára 2002
 6. Štvrtok, 17. januára 2002
 7. Piatok, 18. januára 2002
 8. Sobota, 19. januára 2002
 9. Nedeľa, 20. januára 2002
 10. Pondelok, 21. januára 2002
 11. Utorok, 22. januára 2002
 12. Streda, 23. januára 2002
 13. Štvrtok, 24. januára 2002
 14. Piatok, 25. januára 2002
 15. Sobota, 26. januára 2002
 16. Nedeľa, 27. januára 2002
 17. Pondelok, 28. januára 2002
 18. Utorok, 29. januára 2002
 19. Streda, 30. januára 2002
 20. Štvrtok, 31. januára 2002
 21. Pondelok, 01. júla 2002
 22. Utorok, 02. júla 2002
 23. Streda, 03. júla 2002
 24. Štvrtok, 04. júla 2002
 25. Piatok, 05. júla 2002
 26. Sobota, 06. júla 2002
 27. Nedeľa, 07. júla 2002
 28. Pondelok, 08. júla 2002
 29. Utorok, 09. júla 2002
 30. Streda, 10. júla 2002
 31. Štvrtok, 11. júla 2002
 32. Piatok, 12. júla 2002
 33. Sobota, 13. júla 2002
 34. Nedeľa, 14. júla 2002
 35. Pondelok, 15. júla 2002
 36. Utorok, 16. júla 2002
 37. Streda, 17. júla 2002
 38. Štvrtok, 18. júla 2002
 39. Piatok, 19. júla 2002
 40. Sobota, 20. júla 2002
 41. Nedeľa, 21. júla 2002
 42. Pondelok, 22. júla 2002
 43. Utorok, 23. júla 2002
 44. Streda, 24. júla 2002
 45. Štvrtok, 25. júla 2002
 46. Piatok, 26. júla 2002
 47. Sobota, 27. júla 2002
 48. Nedeľa, 28. júla 2002
 49. Pondelok, 29. júla 2002
 50. Utorok, 30. júla 2002
 51. Streda, 31. júla 2002
 52. Sobota, 01. júna 2002
 53. Nedeľa, 02. júna 2002
 54. Pondelok, 03. júna 2002
 55. Utorok, 04. júna 2002
 56. Streda, 05. júna 2002
 57. Štvrtok, 06. júna 2002
 58. Piatok, 07. júna 2002
 59. Sobota, 08. júna 2002
 60. Nedeľa, 09. júna 2002
 61. Pondelok, 10. júna 2002
 62. Utorok, 11. júna 2002
 63. Streda, 12. júna 2002
 64. Štvrtok, 13. júna 2002
 65. Piatok, 14. júna 2002
 66. Sobota, 15. júna 2002
 67. Nedeľa, 16. júna 2002
 68. Pondelok, 17. júna 2002
 69. Utorok, 18. júna 2002
 70. Streda, 19. júna 2002
 71. Štvrtok, 20. júna 2002
 72. Piatok, 21. júna 2002
 73. Sobota, 22. júna 2002
 74. Nedeľa, 23. júna 2002
 75. Pondelok, 24. júna 2002
 76. Utorok, 25. júna 2002
 77. Streda, 26. júna 2002
 78. Štvrtok, 27. júna 2002
 79. Piatok, 28. júna 2002
 80. Sobota, 29. júna 2002
 81. Nedeľa, 30. júna 2002
 82. Streda, 01. mája 2002
 83. Štvrtok, 02. mája 2002
 84. Piatok, 03. mája 2002
 85. Sobota, 04. mája 2002
 86. Nedeľa, 05. mája 2002
 87. Pondelok, 06. mája 2002
 88. Utorok, 07. mája 2002
 89. Streda, 08. mája 2002
 90. Štvrtok, 09. mája 2002
 91. Piatok, 10. mája 2002
 92. Sobota, 11. mája 2002
 93. Nedeľa, 12. mája 2002
 94. Pondelok, 13. mája 2002
 95. Utorok, 14. mája 2002
 96. Streda, 15. mája 2002
 97. Štvrtok, 16. mája 2002
 98. Piatok, 17. mája 2002
 99. Sobota, 18. mája 2002
 100. Nedeľa, 19. mája 2002

KALENDÁR