Slovak Czech English German Polish

2002

Pondelok, 01. apríla 2002

Aké veľké sú jeho znamenia, aké mocné sú jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jeho vláda z pokolenia na pokolenie.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. apríla 2002

Utorok, 02. apríla 2002

Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu.

Čítať ďalej: Utorok, 02. apríla 2002

Streda, 03. apríla 2002

Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého.

Čítať ďalej: Streda, 03. apríla 2002

Štvrtok, 04. apríla 2002

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. apríla 2002

Piatok, 05. apríla 2002

Dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Piatok, 05. apríla 2002

Sobota, 06. apríla 2002

Vyvýš sa, Bože, nad nebesá, tvoja sláva nech je nad celou zemou!

Čítať ďalej: Sobota, 06. apríla 2002

Nedeľa, 07. apríla 2002

Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisť ma od môjho hriechu!

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. apríla 2002

Pondelok, 08. apríla 2002

Údesnými činmi nám spravodlivo odpovieš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i diaľav za morom.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. apríla 2002

Utorok, 09. apríla 2002

So svojím Bohom preskočím aj múr.

Čítať ďalej: Utorok, 09. apríla 2002

Streda, 10. apríla 2002

Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlhozhovievajúci a bohatý v milosti.

Čítať ďalej: Streda, 10. apríla 2002

Štvrtok, 11. apríla 2002

Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno.

Čítať ďalej: Štvrtok, 11. apríla 2002

Piatok, 12. apríla 2002

Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem!

Čítať ďalej: Piatok, 12. apríla 2002

Sobota, 13. apríla 2002

Bázeň pred Hospodinom je výchovou k múdrosti.

Čítať ďalej: Sobota, 13. apríla 2002

Nedeľa, 14. apríla 2002

Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú.

Čítať ďalej: Nedeľa, 14. apríla 2002

Pondelok, 15. apríla 2002

Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Pondelok, 15. apríla 2002

Utorok, 16. apríla 2002

Videnie sa splní svojím časom... keby sa zdržalo, čakaj naň.

Čítať ďalej: Utorok, 16. apríla 2002

Streda, 17. apríla 2002

Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy; on zatiaľ svojmu milému dáva spánok.

Čítať ďalej: Streda, 17. apríla 2002

Štvrtok, 18. apríla 2002

Budem ti žehnať po celý život, v tvojom mene budem dvíhať ruky.

Čítať ďalej: Štvrtok, 18. apríla 2002

Piatok, 19. apríla 2002

Vstaň a pomôž nám, vykúp nás pre svoju milosť!

Čítať ďalej: Piatok, 19. apríla 2002

Sobota, 20. apríla 2002

Tak teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi.

Čítať ďalej: Sobota, 20. apríla 2002

Nedeľa, 21. apríla 2002

Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest.

Čítať ďalej: Nedeľa, 21. apríla 2002

Pondelok, 22. apríla 2002

I riekol Hospodin Jonášovi: Či si sa právom rozhneval?

Čítať ďalej: Pondelok, 22. apríla 2002

Utorok, 23. apríla 2002

Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec.

Čítať ďalej: Utorok, 23. apríla 2002

Streda, 24. apríla 2002

Ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás.

Čítať ďalej: Streda, 24. apríla 2002

Štvrtok, 25. apríla 2002

Na radosť obrátim ich smútok.

Čítať ďalej: Štvrtok, 25. apríla 2002

Piatok, 26. apríla 2002

Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov.

Čítať ďalej: Piatok, 26. apríla 2002

Sobota, 27. apríla 2002

Netresci ma, Hospodine, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení nekarhaj ma!

Čítať ďalej: Sobota, 27. apríla 2002

Nedeľa, 28. apríla 2002

Môj Boh poslal svojho anjela a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili.

Čítať ďalej: Nedeľa, 28. apríla 2002

Pondelok, 29. apríla 2002

Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať.

Čítať ďalej: Pondelok, 29. apríla 2002

Utorok, 30. apríla 2002

Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil.

Čítať ďalej: Utorok, 30. apríla 2002

Štvrtok, 01. augusta 2002

Ty, Hospodine, si Otec náš. Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. augusta 2002

Piatok, 02. augusta 2002

Ani ja ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od teba je všetko, takže z tvojej ruky sme ti dali.

Čítať ďalej: Piatok, 02. augusta 2002

Sobota, 03. augusta 2002

Vo svojej ruke máš silu a moc, v Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Čítať ďalej: Sobota, 03. augusta 2002

Nedeľa, 04. augusta 2002

Aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. augusta 2002

Pondelok, 05. augusta 2002

Hospodin pošle s tebou svojho anjela a šťastnou ti urobí cestu.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. augusta 2002

Utorok, 06. augusta 2002

V zhromaždeniach velebte Boha!

Čítať ďalej: Utorok, 06. augusta 2002

Streda, 07. augusta 2002

Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom.

Čítať ďalej: Streda, 07. augusta 2002

Štvrtok, 08. augusta 2002

Boh dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. augusta 2002

Piatok, 09. augusta 2002

Nepadol ani jeden zo všetkých jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša.

Čítať ďalej: Piatok, 09. augusta 2002

Sobota, 10. augusta 2002

Tvoje prosby nezakladáme na svojich zásluhách pred tebou, ale na tvojom hojnom milosrdenstve.

Čítať ďalej: Sobota, 10. augusta 2002

Nedeľa, 11. augusta 2002

Hospodin, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 11. augusta 2002

Pondelok, 12. augusta 2002

Tvoje oči sú otvorené na všetky cesty ľudských dietok.

Čítať ďalej: Pondelok, 12. augusta 2002

Utorok, 13. augusta 2002

Hospodin dvíha slepých.

Čítať ďalej: Utorok, 13. augusta 2002

Streda, 14. augusta 2002

Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nezmerná.

Čítať ďalej: Streda, 14. augusta 2002

Štvrtok, 15. augusta 2002

Dopytujte sa na Hospodina a jeho moc, ustavične hľadajte jeho tvár!

Čítať ďalej: Štvrtok, 15. augusta 2002

Piatok, 16. augusta 2002

Beda pastierom, ktorí pasú samých seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Čítať ďalej: Piatok, 16. augusta 2002

Sobota, 17. augusta 2002

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás.

Čítať ďalej: Sobota, 17. augusta 2002

Nedeľa, 18. augusta 2002

Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici; nesklátim sa.

Čítať ďalej: Nedeľa, 18. augusta 2002

Pondelok, 19. augusta 2002

Báli sa všetci pohania... a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha.

Čítať ďalej: Pondelok, 19. augusta 2002

Utorok, 20. augusta 2002

Tvoje sú nebesá, tvoja je zem, založil si svet a všetko, čo je na ňom. Ty si stvoril sever i juh.

Čítať ďalej: Utorok, 20. augusta 2002

Streda, 21. augusta 2002

Hľa, dal si mi času na piaď a dĺžka môjho života je ako nič u teba. Každý človek je len ako závan, aj keď pevne stojí.

Čítať ďalej: Streda, 21. augusta 2002

Štvrtok, 22. augusta 2002

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a jeho slávy od východu slnka.

Čítať ďalej: Štvrtok, 22. augusta 2002

Piatok, 23. augusta 2002

Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.

Čítať ďalej: Piatok, 23. augusta 2002

Sobota, 24. augusta 2002

Hospodine, Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme. Ty si učinil nebesá i zem.

Čítať ďalej: Sobota, 24. augusta 2002

Nedeľa, 25. augusta 2002

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami.

Čítať ďalej: Nedeľa, 25. augusta 2002

Pondelok, 26. augusta 2002

Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.

Čítať ďalej: Pondelok, 26. augusta 2002

Utorok, 27. augusta 2002

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.

Čítať ďalej: Utorok, 27. augusta 2002

Streda, 28. augusta 2002

Kvôli sebe samému, Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou.

Čítať ďalej: Streda, 28. augusta 2002

Štvrtok, 29. augusta 2002

Mojžiš mu povedal: Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán uprostred nás.

Čítať ďalej: Štvrtok, 29. augusta 2002

Piatok, 30. augusta 2002

Zabudol Boh na zmilovanie, odoprel v hneve svoje milosrdenstvo?

Čítať ďalej: Piatok, 30. augusta 2002

Sobota, 31. augusta 2002

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh!

Čítať ďalej: Sobota, 31. augusta 2002

Nedeľa, 01. decembra 2002

Boh je oddávna mojím kráľom, on koná spásne skutky na zemi.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. decembra 2002

Pondelok, 02. decembra 2002

Spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. decembra 2002

Utorok, 03. decembra 2002

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou.

Čítať ďalej: Utorok, 03. decembra 2002

Streda, 04. decembra 2002

Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nieto ľsti.

Čítať ďalej: Streda, 04. decembra 2002

Štvrtok, 05. decembra 2002

V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. decembra 2002

Piatok, 06. decembra 2002

Umy si srdce od zla, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly?

Čítať ďalej: Piatok, 06. decembra 2002

Sobota, 07. decembra 2002

Dvojaké zlo spáchal môj ľud: opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu.

Čítať ďalej: Sobota, 07. decembra 2002

Nedeľa, 08. decembra 2002

Pomôž mi, Hospodine, môj Bože! Zachráň ma podľa svojho milosrdenstva!

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. decembra 2002

Pondelok, 09. decembra 2002

Dávid našiel posilu v Hospodinu, svojom Bohu.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. decembra 2002

Utorok, 10. decembra 2002

Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.

Čítať ďalej: Utorok, 10. decembra 2002

Streda, 11. decembra 2002

Hospodin ma... poslal... vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu.

Čítať ďalej: Streda, 11. decembra 2002

Štvrtok, 12. decembra 2002

Ešte za vašich dní prehovorím slovo a vyplním ho - znie výrok Hospodina Pána.

Čítať ďalej: Štvrtok, 12. decembra 2002

Piatok, 13. decembra 2002

Priaznivo obrátim oči na nich a vrátim ich do tejto krajiny. Vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám.

Čítať ďalej: Piatok, 13. decembra 2002

Sobota, 14. decembra 2002

Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol.

Čítať ďalej: Sobota, 14. decembra 2002

Nedeľa, 15. decembra 2002

Namietate: Cesta Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty?

Čítať ďalej: Nedeľa, 15. decembra 2002

Pondelok, 16. decembra 2002

U Pána, nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie.

Čítať ďalej: Pondelok, 16. decembra 2002

Utorok, 17. decembra 2002

Kto by nechcel vidieť dobré veci počas svojich dní? Chráň si jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami.

Čítať ďalej: Utorok, 17. decembra 2002

Streda, 18. decembra 2002

Beda tým,... ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú.

Čítať ďalej: Streda, 18. decembra 2002

Štvrtok, 19. decembra 2002

Hospodin dáva slepým zrak.

Čítať ďalej: Štvrtok, 19. decembra 2002

Piatok, 20. decembra 2002

Lebo ja som s tebou - znie výrok Hospodinov - aby som ťa zachránil.

Čítať ďalej: Piatok, 20. decembra 2002

Sobota, 21. decembra 2002

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.

Čítať ďalej: Sobota, 21. decembra 2002

Nedeľa, 22. decembra 2002

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Čítať ďalej: Nedeľa, 22. decembra 2002

Pondelok, 23. decembra 2002

Zem sa zľakla a stíchla, keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi.

Čítať ďalej: Pondelok, 23. decembra 2002

Utorok, 24. decembra 2002

Dovolil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no doviedol si nás k hojnosti.

Čítať ďalej: Utorok, 24. decembra 2002

Streda, 25. decembra 2002

Hospodin bude súdiť národy.

Čítať ďalej: Streda, 25. decembra 2002

Štvrtok, 26. decembra 2002

Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 26. decembra 2002

Piatok, 27. decembra 2002

Kde máš bohov, ktorých si si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy.

Čítať ďalej: Piatok, 27. decembra 2002

Sobota, 28. decembra 2002

Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im.

Čítať ďalej: Sobota, 28. decembra 2002

Nedeľa, 29. decembra 2002

Spomínajte na divy, ktoré konal, na znamenia a na rozsudky jeho úst.

Čítať ďalej: Nedeľa, 29. decembra 2002

Pondelok, 30. decembra 2002

Hospodin prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca.

Čítať ďalej: Pondelok, 30. decembra 2002

Utorok, 31. decembra 2002

Celým srdcom sa obrátite k Hospodinu a budete slúžiť jemu samému.

Čítať ďalej: Utorok, 31. decembra 2002

Piatok, 01. februára 2002

Vzdajte česť Hospodinu, svojmu Bohu, prv než sa zotmie!

Čítať ďalej: Piatok, 01. februára 2002

Sobota, 02. februára 2002

Najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine.

Čítať ďalej: Sobota, 02. februára 2002

Nedeľa, 03. februára 2002

ech sú tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. februára 2002

Pondelok, 04. februára 2002

Hospodine, urovnaj svoju cestu predo mnou!

Čítať ďalej: Pondelok, 04. februára 2002

Utorok, 05. februára 2002

Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď tvoje je všetko na nebi i na zemi.

Čítať ďalej: Utorok, 05. februára 2002

Streda, 06. februára 2002

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?

Čítať ďalej: Streda, 06. februára 2002

Štvrtok, 07. februára 2002

Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je tvoja horlivosť a moc?

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. februára 2002

Piatok, 08. februára 2002

Boh je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu.

Čítať ďalej: Piatok, 08. februára 2002

Sobota, 09. februára 2002

Nespoliehajte sa na takéto klamné slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy…

Čítať ďalej: Sobota, 09. februára 2002

Nedeľa, 10. februára 2002

Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. februára 2002

Pondelok, 11. februára 2002

Priveď nás opäť k sebe a my sa vrátime! Obnov naše dni, ako boli za starodávna.

Čítať ďalej: Pondelok, 11. februára 2002

Utorok, 12. februára 2002

Hospodine, rozpomeň sa a nezruš svoju zmluvu s nami._x000D_ Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal.

Čítať ďalej: Utorok, 12. februára 2002

Streda, 13. februára 2002

Žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých.

Čítať ďalej: Streda, 13. februára 2002

Štvrtok, 14. februára 2002

Hospodin, Boh, je slnkom a štítom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 14. februára 2002

Piatok, 15. februára 2002

Nekrivdite si navzájom; ale bojte sa svojho Boha.

Čítať ďalej: Piatok, 15. februára 2002

Sobota, 16. februára 2002

Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojím mocným ramenom všetky budúce pokolenia.

Čítať ďalej: Sobota, 16. februára 2002

Nedeľa, 17. februára 2002

Pretože... zastúpil priestupníkov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 17. februára 2002

Pondelok, 18. februára 2002

Hospodine,... buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia.

Čítať ďalej: Pondelok, 18. februára 2002

Utorok, 19. februára 2002

Bileám odpovedal: Keby mi dal Bálák dokonca svoj dom plný zlata a striebra, ani tak nemôžem prestúpiť pokyn Hospodina.

Čítať ďalej: Utorok, 19. februára 2002

Streda, 20. februára 2002

Vy, izraelské vrchy, hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrábané a obsiate.

Čítať ďalej: Streda, 20. februára 2002

Štvrtok, 21. februára 2002

Takto vraví Hospodin: v príhodnom čase som ťa vyslyšal, v deň spásy som ti pomohol.

Čítať ďalej: Štvrtok, 21. februára 2002

Piatok, 22. februára 2002

Úprimným zasvitne svetlo v tme, veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý.

Čítať ďalej: Piatok, 22. februára 2002

Sobota, 23. februára 2002

Aký dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca!

Čítať ďalej: Sobota, 23. februára 2002

Nedeľa, 24. februára 2002

Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia.

Čítať ďalej: Nedeľa, 24. februára 2002

Pondelok, 25. februára 2002

Zľutuje sa opäť nad nami,... a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy.

Čítať ďalej: Pondelok, 25. februára 2002

Utorok, 26. februára 2002

U Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti, ani uprednostňovania osôb, ani úplatkárstva.

Čítať ďalej: Utorok, 26. februára 2002

Streda, 27. februára 2002

Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet, ich jazyk smädom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem.

Čítať ďalej: Streda, 27. februára 2002

Štvrtok, 28. februára 2002

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Čítať ďalej: Štvrtok, 28. februára 2002

Utorok, 01. januára 2002

Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ.

Čítať ďalej: Utorok, 01. januára 2002

Streda, 02. januára 2002

Poslušnosť je lepšia ako obeť.

Čítať ďalej: Streda, 02. januára 2002

Štvrtok, 03. januára 2002

Dávaš mi poznať cestu života.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. januára 2002

Piatok, 04. januára 2002

Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prosieb.

Čítať ďalej: Piatok, 04. januára 2002

Sobota, 05. januára 2002

Hospodin Boh zavolal na človeka a riekol: Kde si? A on odpovedal: Počul som ťa v záhrade, bál som sa.

Čítať ďalej: Sobota, 05. januára 2002

Nedeľa, 06. januára 2002

Hospodin povzbudil ducha... všetkého ostatného ľudu a dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. januára 2002

Pondelok, 07. januára 2002

U Boha je moc a múdrosť. Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. januára 2002

Utorok, 08. januára 2002

K modlitbe opustených sa skloní a nepohrdne ich modlitbou.

Čítať ďalej: Utorok, 08. januára 2002

Streda, 09. januára 2002

Ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň.

Čítať ďalej: Streda, 09. januára 2002

Štvrtok, 10. januára 2002

Hospodin obháji svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. januára 2002

Piatok, 11. januára 2002

Na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi.

Čítať ďalej: Piatok, 11. januára 2002

Ďalšie články...

 1. Sobota, 12. januára 2002
 2. Nedeľa, 13. januára 2002
 3. Pondelok, 14. januára 2002
 4. Utorok, 15. januára 2002
 5. Streda, 16. januára 2002
 6. Štvrtok, 17. januára 2002
 7. Piatok, 18. januára 2002
 8. Sobota, 19. januára 2002
 9. Nedeľa, 20. januára 2002
 10. Pondelok, 21. januára 2002
 11. Utorok, 22. januára 2002
 12. Streda, 23. januára 2002
 13. Štvrtok, 24. januára 2002
 14. Piatok, 25. januára 2002
 15. Sobota, 26. januára 2002
 16. Nedeľa, 27. januára 2002
 17. Pondelok, 28. januára 2002
 18. Utorok, 29. januára 2002
 19. Streda, 30. januára 2002
 20. Štvrtok, 31. januára 2002
 21. Pondelok, 01. júla 2002
 22. Utorok, 02. júla 2002
 23. Streda, 03. júla 2002
 24. Štvrtok, 04. júla 2002
 25. Piatok, 05. júla 2002
 26. Sobota, 06. júla 2002
 27. Nedeľa, 07. júla 2002
 28. Pondelok, 08. júla 2002
 29. Utorok, 09. júla 2002
 30. Streda, 10. júla 2002
 31. Štvrtok, 11. júla 2002
 32. Piatok, 12. júla 2002
 33. Sobota, 13. júla 2002
 34. Nedeľa, 14. júla 2002
 35. Pondelok, 15. júla 2002
 36. Utorok, 16. júla 2002
 37. Streda, 17. júla 2002
 38. Štvrtok, 18. júla 2002
 39. Piatok, 19. júla 2002
 40. Sobota, 20. júla 2002
 41. Nedeľa, 21. júla 2002
 42. Pondelok, 22. júla 2002
 43. Utorok, 23. júla 2002
 44. Streda, 24. júla 2002
 45. Štvrtok, 25. júla 2002
 46. Piatok, 26. júla 2002
 47. Sobota, 27. júla 2002
 48. Nedeľa, 28. júla 2002
 49. Pondelok, 29. júla 2002
 50. Utorok, 30. júla 2002
 51. Streda, 31. júla 2002
 52. Sobota, 01. júna 2002
 53. Nedeľa, 02. júna 2002
 54. Pondelok, 03. júna 2002
 55. Utorok, 04. júna 2002
 56. Streda, 05. júna 2002
 57. Štvrtok, 06. júna 2002
 58. Piatok, 07. júna 2002
 59. Sobota, 08. júna 2002
 60. Nedeľa, 09. júna 2002
 61. Pondelok, 10. júna 2002
 62. Utorok, 11. júna 2002
 63. Streda, 12. júna 2002
 64. Štvrtok, 13. júna 2002
 65. Piatok, 14. júna 2002
 66. Sobota, 15. júna 2002
 67. Nedeľa, 16. júna 2002
 68. Pondelok, 17. júna 2002
 69. Utorok, 18. júna 2002
 70. Streda, 19. júna 2002
 71. Štvrtok, 20. júna 2002
 72. Piatok, 21. júna 2002
 73. Sobota, 22. júna 2002
 74. Nedeľa, 23. júna 2002
 75. Pondelok, 24. júna 2002
 76. Utorok, 25. júna 2002
 77. Streda, 26. júna 2002
 78. Štvrtok, 27. júna 2002
 79. Piatok, 28. júna 2002
 80. Sobota, 29. júna 2002
 81. Nedeľa, 30. júna 2002
 82. Streda, 01. mája 2002
 83. Štvrtok, 02. mája 2002
 84. Piatok, 03. mája 2002
 85. Sobota, 04. mája 2002
 86. Nedeľa, 05. mája 2002
 87. Pondelok, 06. mája 2002
 88. Utorok, 07. mája 2002
 89. Streda, 08. mája 2002
 90. Štvrtok, 09. mája 2002
 91. Piatok, 10. mája 2002
 92. Sobota, 11. mája 2002
 93. Nedeľa, 12. mája 2002
 94. Pondelok, 13. mája 2002
 95. Utorok, 14. mája 2002
 96. Streda, 15. mája 2002
 97. Štvrtok, 16. mája 2002
 98. Piatok, 17. mája 2002
 99. Sobota, 18. mája 2002
 100. Nedeľa, 19. mája 2002