Slovak Czech English German Polish

Júl

Pondelok, 01. júla 2002

Počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!

Register to read more...

Utorok, 02. júla 2002

Ajhľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý zvestuje pokoj.

Register to read more...

Streda, 03. júla 2002

Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? - znie výrok Hospodinov. Či ja nenaplňujem nebo i zem?

Register to read more...

Štvrtok, 04. júla 2002

Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha!

Register to read more...

Piatok, 05. júla 2002

Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Bolo to od Hospodina, divili sme sa tomu.

Register to read more...

Sobota, 06. júla 2002

Hospodinove nariadenia sú správne, ... napomínajú aj tvojho služobníka.

Register to read more...

Nedeľa, 07. júla 2002

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou.

Register to read more...

Pondelok, 08. júla 2002

Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca.

Register to read more...

Utorok, 09. júla 2002

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.

Register to read more...

Streda, 10. júla 2002

Hospodin ma poslal,... aby som mohol dať smútiacim Siona veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha, chválospev namiesto malomyseľnosti.

Register to read more...

Štvrtok, 11. júla 2002

Lebo si ma vytrhol zo smrti, ba aj moje nohy si zachránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svetle živých.

Register to read more...

Piatok, 12. júla 2002

Hospodin dal mi to, čo som prosila od neho.

Register to read more...

Sobota, 13. júla 2002

Náš Boh zmenil kliatbu na požehnanie.

Register to read more...

Nedeľa, 14. júla 2002

Pred svitaním vstávam, o pomoc volám, na Tvoje slovo čakám.

Register to read more...

Pondelok, 15. júla 2002

Chcem sa rozpomínať na skutky Hospodinove, premýšľať o tvojich dávnych divoch. Hovoriť chcem o všetkých tvojich činoch.

Register to read more...

Utorok, 16. júla 2002

Dal som ti svoje slová do úst, prikryl som ťa tôňou svojich rúk.

Register to read more...

Streda, 17. júla 2002

oh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM.

Register to read more...

Štvrtok, 18. júla 2002

Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých.

Register to read more...

Piatok, 19. júla 2002

Hospodin je Bohom práva. Blahoslavený každý, kto na neho očakáva.

Register to read more...

Sobota, 20. júla 2002

Nepožiadaš ženu svojho blížneho.

Register to read more...

Nedeľa, 21. júla 2002

Bol som s tebou všade, kade si chodil.

Register to read more...

Pondelok, 22. júla 2002

V tvojej ruke je môj čas.

Register to read more...

Utorok, 23. júla 2002

Ja som Hospodin, tvoj Záchranca a tvoj Vykupiteľ.

Register to read more...

Streda, 24. júla 2002

Hospodin povedal Mojžišovi: Kto dal ústa človeku - či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.

Register to read more...

Štvrtok, 25. júla 2002

Ty si, Hospodine, Boh náš, v ktorého dúfame.

Register to read more...

Piatok, 26. júla 2002

Vráťte sa, odpadlí synovia, vyliečim vás z vášho odpadlíctva! Ajhľa, my prichádzame k tebe, lebo ty si Hospodin, náš Boh!

Register to read more...

Sobota, 27. júla 2002

Spievajte Hospodinu, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov.

Register to read more...

Nedeľa, 28. júla 2002

Blahoslavený, kto sa ujíma bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia.

Register to read more...

Pondelok, 29. júla 2002

Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo odo mňa vyjde náuka a svoje právo ihneď privediem ako svetlo národov.

Register to read more...

Utorok, 30. júla 2002

Pokorili sme sa pred svojím Bohom a vyprosili si od neho priaznivú cestu.

Register to read more...

Streda, 31. júla 2002

Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom.

Register to read more...

KALENDÁR