Slovak Czech English German Polish

September

Nedeľa, 01. septembra 2002

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním.

Register to read more...

Pondelok, 02. septembra 2002

Vzďaľuj sa od lživého slova!

Register to read more...

Utorok, 03. septembra 2002

Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho ma obživuje.

Register to read more...

Streda, 04. septembra 2002

Od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi - vraví Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 05. septembra 2002

Či si si to sám nezapríčinil tým, že si opustil Hospodina, svojho Boha, keď ťa viedol cestou?

Register to read more...

Piatok, 06. septembra 2002

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije!

Register to read more...

Sobota, 07. septembra 2002

Ďakujem ti, Hospodine, lebo, hoci si sa hneval na mňa, tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

Register to read more...

Nedeľa, 08. septembra 2002

Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo,... lebo majú moc v rukách.

Register to read more...

Pondelok, 09. septembra 2002

Hospodine, ty si náš Boh! Človek nič nezmôže proti tebe.

Register to read more...

Utorok, 10. septembra 2002

Lebo ich Hospodin rozradostil.

Register to read more...

Streda, 11. septembra 2002

Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko.

Register to read more...

Štvrtok, 12. septembra 2002

Bože Izraela! Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme. Ty si učinil nebesá i zem.

Register to read more...

Piatok, 13. septembra 2002

Prídu s plačom, no, privediem ich s útechou,... lebo som otcom Izraela.

Register to read more...

Sobota, 14. septembra 2002

Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť.

Register to read more...

Nedeľa, 15. septembra 2002

Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten zachová svoj život.

Register to read more...

Pondelok, 16. septembra 2002

Radostne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred neho s jasotom!

Register to read more...

Utorok, 17. septembra 2002

Hospodin dvíha bedára z prachu.

Register to read more...

Streda, 18. septembra 2002

Ajhľa, skúšal som ťa v peci biedy.

Register to read more...

Štvrtok, 19. septembra 2002

Tam si videl, ako ťa Hospodin, tvoj Boh, niesol, ako si človek nesie syna.

Register to read more...

Piatok, 20. septembra 2002

Chválil a velebil som večne živého, jeho vláda je večná vláda a jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie; všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič.

Register to read more...

Sobota, 21. septembra 2002

Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu.

Register to read more...

Nedeľa, 22. septembra 2002

Povedal som: Dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom.

Register to read more...

Pondelok, 23. septembra 2002

Nakloň moje srdce k tvojim svedectvám, nie ziskuchtivosti.

Register to read more...

Utorok, 24. septembra 2002

Ajhľa, prichádzajú dni, - znie výrok Hospodinov - keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.

Register to read more...

Streda, 25. septembra 2002

Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet.

Register to read more...

Štvrtok, 26. septembra 2002

Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.

Register to read more...

Piatok, 27. septembra 2002

Pretože si prišla hľadať útočište pod jeho krídlami.

Register to read more...

Sobota, 28. septembra 2002

Hospodin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, horliaci Boh.

Register to read more...

Nedeľa, 29. septembra 2002

Lebo som dal vodu do púšte a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud.

Register to read more...

Pondelok, 30. septembra 2002

Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, jeho múdrosť nemožno vystihnúť.

Register to read more...

KALENDÁR