Slovak Czech English German Polish

December

Nedeľa, 01. decembra 2002

Boh je oddávna mojím kráľom, on koná spásne skutky na zemi.

Register to read more...

Pondelok, 02. decembra 2002

Spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Utorok, 03. decembra 2002

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou.

Register to read more...

Streda, 04. decembra 2002

Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nieto ľsti.

Register to read more...

Štvrtok, 05. decembra 2002

V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma.

Register to read more...

Piatok, 06. decembra 2002

Umy si srdce od zla, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly?

Register to read more...

Sobota, 07. decembra 2002

Dvojaké zlo spáchal môj ľud: opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu.

Register to read more...

Nedeľa, 08. decembra 2002

Pomôž mi, Hospodine, môj Bože! Zachráň ma podľa svojho milosrdenstva!

Register to read more...

Pondelok, 09. decembra 2002

Dávid našiel posilu v Hospodinu, svojom Bohu.

Register to read more...

Utorok, 10. decembra 2002

Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.

Register to read more...

Streda, 11. decembra 2002

Hospodin ma... poslal... vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu.

Register to read more...

Štvrtok, 12. decembra 2002

Ešte za vašich dní prehovorím slovo a vyplním ho - znie výrok Hospodina Pána.

Register to read more...

Piatok, 13. decembra 2002

Priaznivo obrátim oči na nich a vrátim ich do tejto krajiny. Vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám.

Register to read more...

Sobota, 14. decembra 2002

Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol.

Register to read more...

Nedeľa, 15. decembra 2002

Namietate: Cesta Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty?

Register to read more...

Pondelok, 16. decembra 2002

U Pána, nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie.

Register to read more...

Utorok, 17. decembra 2002

Kto by nechcel vidieť dobré veci počas svojich dní? Chráň si jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami.

Register to read more...

Streda, 18. decembra 2002

Beda tým,... ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú.

Register to read more...

Štvrtok, 19. decembra 2002

Hospodin dáva slepým zrak.

Register to read more...

Piatok, 20. decembra 2002

Lebo ja som s tebou - znie výrok Hospodinov - aby som ťa zachránil.

Register to read more...

Sobota, 21. decembra 2002

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.

Register to read more...

Nedeľa, 22. decembra 2002

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Register to read more...

Pondelok, 23. decembra 2002

Zem sa zľakla a stíchla, keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi.

Register to read more...

Utorok, 24. decembra 2002

Dovolil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no doviedol si nás k hojnosti.

Register to read more...

Streda, 25. decembra 2002

Hospodin bude súdiť národy.

Register to read more...

Štvrtok, 26. decembra 2002

Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom.

Register to read more...

Piatok, 27. decembra 2002

Kde máš bohov, ktorých si si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy.

Register to read more...

Sobota, 28. decembra 2002

Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im.

Register to read more...

Nedeľa, 29. decembra 2002

Spomínajte na divy, ktoré konal, na znamenia a na rozsudky jeho úst.

Register to read more...

Pondelok, 30. decembra 2002

Hospodin prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca.

Register to read more...

Utorok, 31. decembra 2002

Celým srdcom sa obrátite k Hospodinu a budete slúžiť jemu samému.

Register to read more...

KALENDÁR