Slovak Czech English German Polish

Jún

Sobota, 01. júna 2002

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!

Register to read more...

Nedeľa, 02. júna 2002

Ty si nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia.

Register to read more...

Pondelok, 03. júna 2002

Hospodin bude súdiť medzi národami. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože.

Register to read more...

Utorok, 04. júna 2002

Keď ma bude vzývať, odpoviem mu.

Register to read more...

Streda, 05. júna 2002

Ty, Hospodine, si môj štít, si moja sláva; pozdvihuješ mi hlavu.

Register to read more...

Štvrtok, 06. júna 2002

Ktorých zhromaždil z krajín západu a východu, severu a juhu, nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi.

Register to read more...

Piatok, 07. júna 2002

Boh mi však pomáha, Pán ma udržiava pri živote.

Register to read more...

Sobota, 08. júna 2002

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak.

Register to read more...

Nedeľa, 09. júna 2002

Hospodin ma... poslal... potešiť všetkých smútiacich.

Register to read more...

Pondelok, 10. júna 2002

Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou uzavretú v dňoch tvojej mladosti a ustanovím ti večnú zmluvu.

Register to read more...

Utorok, 11. júna 2002

Keď budeš v biede a v posledných dňoch ťa postihnú tieto veci, navrátiš sa k Hospodinovi a poslúchneš jeho hlas.

Register to read more...

Streda, 12. júna 2002

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnce vychádza.

Register to read more...

Štvrtok, 13. júna 2002

Hľa, ani nebesá a nebesá nebies nemôžu ťa obsiahnuť! O čo menej tento dom, ktorý som postavil.

Register to read more...

Piatok, 14. júna 2002

Miesto toho, ako ich volali: Vy nie ste môj ľud, dajú im meno: Synovia živého Boha.

Register to read more...

Sobota, 15. júna 2002

Povedal Abrám Lótovi: Nech nieto sváru medzi mnou a tebou, ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní.

Register to read more...

Nedeľa, 16. júna 2002

Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť naveky.

Register to read more...

Pondelok, 17. júna 2002

Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie.

Register to read more...

Utorok, 18. júna 2002

Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som žil, nezahanbi ma v mojej nádeji.

Register to read more...

Streda, 19. júna 2002

Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany.

Register to read more...

Štvrtok, 20. júna 2002

Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo ho úprimne hľadajú, ale jeho moc a hnev je proti všetkým, čo ho opúšťajú.

Register to read more...

Piatok, 21. júna 2002

A ja - znie výrok Hospodinov - budem ohnivou hradbou dookola.

Register to read more...

Sobota, 22. júna 2002

Môj Boh mi presvecuje temnotu.

Register to read more...

Nedeľa, 23. júna 2002

Je Bohom verným a nie vierolomným. On spravodlivý je a priamy.

Register to read more...

Pondelok, 24. júna 2002

Plesanie pôsobíš tam, kde svitá ráno a zmráka sa večer.

Register to read more...

Utorok, 25. júna 2002

Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba sťa zachraňujúci hrdina.

Register to read more...

Streda, 26. júna 2002

V súdení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim.

Register to read more...

Štvrtok, 27. júna 2002

Kto kedy žil tak, že neuzrel smrť a zachránil si dušu z moci ríše mŕtvych?

Register to read more...

Piatok, 28. júna 2002

Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal.

Register to read more...

Sobota, 29. júna 2002

Skončia sa dni tvojho smútku.

Register to read more...

Nedeľa, 30. júna 2002

Beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá?

Register to read more...

KALENDÁR