Slovak Czech English German Polish

Január

Streda, 01. januára 2003

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou.

Register to read more...

Štvrtok, 02. januára 2003

Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu.

Register to read more...

Piatok, 03. januára 2003

Ako laň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!

Register to read more...

Sobota, 04. januára 2003

Pokorným dáva Hospodin milosť.

Register to read more...

Nedeľa, 05. januára 2003

Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

Register to read more...

Pondelok, 06. januára 2003

Na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal.

Register to read more...

Utorok, 07. januára 2003

Len Boh je moja skala, moja spása a môj hrad. Nebudem otrasený.

Register to read more...

Streda, 08. januára 2003

Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote.

Register to read more...

Štvrtok, 09. januára 2003

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka.

Register to read more...

Piatok, 10. januára 2003

Preukáž dobro Sionu svojou priazňou.

Register to read more...

Sobota, 11. januára 2003

Nech jeho sláva naplní celú zem!

Register to read more...

Nedeľa, 12. januára 2003

Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé.

Register to read more...

Pondelok, 13. januára 2003

Ty si mi svetlom, Hospodine, ožiariš, Hospodine, moju temnotu.

Register to read more...

Utorok, 14. januára 2003

Pozri sa na moju biedu a trápenie! Sním zo mňa všetky hriechy!

Register to read more...

Streda, 15. januára 2003

Veľký je Hospodin až za hranice Izraela.

Register to read more...

Štvrtok, 16. januára 2003

U Teba nájde milosť sirota.

Register to read more...

Piatok, 17. januára 2003

Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil svojou veľkou mocou.

Register to read more...

Sobota, 18. januára 2003

Keby som povedal: Možno ma skryje tma, ale aj noc bude svetlom vôkol mňa, veď nijaká tma nie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň.

Register to read more...

Nedeľa, 19. januára 2003

Budem ospevovať Hospodina, lebo mi dobre urobil.

Register to read more...

Pondelok, 20. januára 2003

Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec.

Register to read more...

Utorok, 21. januára 2003

Na radosť obrátim ich smútok a poteším i rozradostím ich po žiali.

Register to read more...

Streda, 22. januára 2003

Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to.

Register to read more...

Štvrtok, 23. januára 2003

Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy, - veď vás bolo najmenej zo všetkých národov - ale preto, že vás Hospodin miloval.

Register to read more...

Piatok, 24. januára 2003

Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk.

Register to read more...

Sobota, 25. januára 2003

Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre.

Register to read more...

Nedeľa, 26. januára 2003

Hospodine, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav ma! Zhrešil som proti tebe.

Register to read more...

Pondelok, 27. januára 2003

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Register to read more...

Utorok, 28. januára 2003

Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc.

Register to read more...

Streda, 29. januára 2003

Nesmiete pridať nič k tomu, čo vám dnes prikazujem, ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám dávam.

Register to read more...

Štvrtok, 30. januára 2003

Zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojím ľudom.

Register to read more...

Piatok, 31. januára 2003

Kto je ako Hospodin, Boh náš, ktorý sídli vysoko a hľadí do hlbín neba i zeme?

Register to read more...

KALENDÁR