Slovak Czech English German Polish

Marec

Sobota, 01. marca 2003

Ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou.

Register to read more...

Nedeľa, 02. marca 2003

Hospodin ma zachránil, preto chceme hrať na strunné nástroje po všetky dni svojho života v dome Hospodinovom.

Register to read more...

Pondelok, 03. marca 2003

Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov.

Register to read more...

Utorok, 04. marca 2003

Pamiatka spravodlivého je požehnaná.

Register to read more...

Streda, 05. marca 2003

Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela.

Register to read more...

Štvrtok, 06. marca 2003

Mojžiš si zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

Register to read more...

Piatok, 07. marca 2003

Boh raní, aj obväzuje, udiera, ale jeho ruky aj liečia.

Register to read more...

Sobota, 08. marca 2003

Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno; s plesaním sa však vráti a donesie snopy.

Register to read more...

Nedeľa, 09. marca 2003

Oči mi prahnú po tvojej reči, keď sa pýtam: Kedy ma potešíš?

Register to read more...

Pondelok, 10. marca 2003

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho skutky!

Register to read more...

Utorok, 11. marca 2003

Zhromaždím ich od končín zeme, medzi nimi slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami; navrátia sa sem ako veľký zbor.

Register to read more...

Streda, 12. marca 2003

Oni, pravda, hovoria: Suché sú naše kosti a zhynula naša nádej, sme stratení. Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Hospodin Pán: Ajhľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov ako svoj ľud.

Register to read more...

Štvrtok, 13. marca 2003

Jedine Ty poznáš srdce všetkých ľudských synov.

Register to read more...

Piatok, 14. marca 2003

Uveril som, preto hovorím: Bol som veľmi pokorený.

Register to read more...

Sobota, 15. marca 2003

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby ony aj zabudli, ja na teba nezabudnem.

Register to read more...

Nedeľa, 16. marca 2003

Mnohí sa pýtajú: Kto nám ukáže niečo dobré? Hospodine, nech nás osvieti svetlo tvojej tváre!

Register to read more...

Pondelok, 17. marca 2003

Neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte!

Register to read more...

Utorok, 18. marca 2003

Jeho vláda je večná vláda a nepominie.

Register to read more...

Streda, 19. marca 2003

Všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať.

Register to read more...

Štvrtok, 20. marca 2003

Keď budete hľadať Hospodina, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, opustí vás.

Register to read more...

Piatok, 21. marca 2003

Hospodine, neopusti ma! Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa!

Register to read more...

Sobota, 22. marca 2003

Dám im jedno srdce a jeden spôsob života,... že im neprestanem dobre činiť.

Register to read more...

Nedeľa, 23. marca 2003

Nezdržujte ma, lebo Hospodin úspechom korunoval moju cestu.

Register to read more...

Pondelok, 24. marca 2003

Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenia sťa zrenicu svojho oka!

Register to read more...

Utorok, 25. marca 2003

Prisluhujte pravdu a blahodárne právo vo svojich bránach.

Register to read more...

Streda, 26. marca 2003

Dokážem sa ako Svätý pred zrakmi pohanov. A poznáte, že ja som Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 27. marca 2003

Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku.

Register to read more...

Piatok, 28. marca 2003

Nech je nám Boh milostivý a požehná nás, nech medzi nami zažiari jeho tvár! Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy!

Register to read more...

Sobota, 29. marca 2003

V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodine, neopúšťaš tých, ktorí ťa hľadajú.

Register to read more...

Nedeľa, 30. marca 2003

Požehný, kto prichádza v mene Hospodina!

Register to read more...

Pondelok, 31. marca 2003

Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou.

Register to read more...

KALENDÁR