Slovak Czech English German Polish

August

Piatok, 01. augusta 2003

Ajhľa, múdrosť je bázeň pred Pánom, rozumnosť je vyhýbať sa zlému.

Register to read more...

Sobota, 02. augusta 2003

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.

Register to read more...

Nedeľa, 03. augusta 2003

Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása.

Register to read more...

Pondelok, 04. augusta 2003

Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa.

Register to read more...

Utorok, 05. augusta 2003

Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému?

Register to read more...

Streda, 06. augusta 2003

Nech je velebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť.

Register to read more...

Štvrtok, 07. augusta 2003

Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky.

Register to read more...

Piatok, 08. augusta 2003

Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov?

Register to read more...

Sobota, 09. augusta 2003

Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies a požehnaj svoj ľud, Izrael.

Register to read more...

Nedeľa, 10. augusta 2003

Ámos odpovedal: Som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu.

Register to read more...

Pondelok, 11. augusta 2003

Veľa divov si vykonal, Hospodine, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná.

Register to read more...

Utorok, 12. augusta 2003

Každý nech dá, čo bude môcť, podľa požehnania Hospodina, tvojho Boha, ktoré ti udelil.

Register to read more...

Streda, 13. augusta 2003

Hospodin ich sýtil nebeským chlebom. Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím. Pamätal na svoje sväté slovo.

Register to read more...

Štvrtok, 14. augusta 2003

Počet rokov našich býva sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich pýchou je len lopota a strasť.

Register to read more...

Piatok, 15. augusta 2003

Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vlny.

Register to read more...

Sobota, 16. augusta 2003

Ani jeden obyvateľ nepovie: Chorý som! Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.

Register to read more...

Nedeľa, 17. augusta 2003

Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi; polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vztýčenou hlavou.

Register to read more...

Pondelok, 18. augusta 2003

Hospodine, veľká je tvoja vernosť.

Register to read more...

Utorok, 19. augusta 2003

Túžobne som očakával Hospodina, sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc.

Register to read more...

Streda, 20. augusta 2003

Nepohŕdaj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví Jeho trestanie.

Register to read more...

Štvrtok, 21. augusta 2003

Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež.

Register to read more...

Piatok, 22. augusta 2003

Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia.

Register to read more...

Sobota, 23. augusta 2003

Utvoril nás Boh, patríme jemu, sme jeho ľud, ovce jeho pastvy.

Register to read more...

Nedeľa, 24. augusta 2003

Ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 25. augusta 2003

Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.

Register to read more...

Utorok, 26. augusta 2003

Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore!

Register to read more...

Streda, 27. augusta 2003

Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči.

Register to read more...

Štvrtok, 28. augusta 2003

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa.

Register to read more...

Piatok, 29. augusta 2003

Mojžiš snažil sa obmäkčiť Hospodina: Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu.

Register to read more...

Sobota, 30. augusta 2003

Kto býva v skrýši Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a môj hrad je môj Boh, v ktorého dúfam.

Register to read more...

Nedeľa, 31. augusta 2003

Všetky národy zeme preľaknú a zachvejú sa pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Register to read more...

KALENDÁR