Slovak Czech English German Polish

Január

Štvrtok, 01. januára 2004

Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí.

Register to read more...

Piatok, 02. januára 2004

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti.

Register to read more...

Sobota, 03. januára 2004

Hospodin bude veľký až do končín zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 04. januára 2004

Ó, Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Register to read more...

Pondelok, 05. januára 2004

Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba.

Register to read more...

Utorok, 06. januára 2004

Lebo sa radujem z Tvojej pomoci.

Register to read more...

Streda, 07. januára 2004

Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc!

Register to read more...

Štvrtok, 08. januára 2004

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Register to read more...

Piatok, 09. januára 2004

Vskutku miluješ svoj ľud.

Register to read more...

Sobota, 10. januára 2004

Pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa.

Register to read more...

Nedeľa, 11. januára 2004

Počúvajte ma, vy tvrdého srdca, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko.

Register to read more...

Pondelok, 12. januára 2004

Dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší; za rána Tvoju milosť zvestovať a Tvoju vernosť po nociach.

Register to read more...

Utorok, 13. januára 2004

Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 14. januára 2004

Keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Register to read more...

Štvrtok, 15. januára 2004

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom!

Register to read more...

Piatok, 16. januára 2004

Nepokradneš

Register to read more...

Sobota, 17. januára 2004

Vy ste síce spáchali všetko toto zlo..., ale odstúp to odo mňa..., že by som sa prestal modliť za vás.

Register to read more...

Nedeľa, 18. januára 2004

Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom.

Register to read more...

Pondelok, 19. januára 2004

Jonatán sa vybral a odišiel k Dávidovi a dodal mu odvahu dôverou v Boha.

Register to read more...

Utorok, 20. januára 2004

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu

Register to read more...

Streda, 21. januára 2004

Gideon mu povedal anjelovi Hospodinovmu: Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami?

Register to read more...

Štvrtok, 22. januára 2004

Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností! Pôjdem aj ja!

Register to read more...

Piatok, 23. januára 2004

Na utešených miestach pripadla mi výmera, a veľmi sa mi páči môj podiel.

Register to read more...

Sobota, 24. januára 2004

Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 25. januára 2004

Pohltená bude smrť naveky.

Register to read more...

Pondelok, 26. januára 2004

Len okamih trvá Jeho hnev, ale celý život Jeho milosť. Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie.

Register to read more...

Utorok, 27. januára 2004

Milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k nemu obrátite.

Register to read more...

Streda, 28. januára 2004

Ale Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný Kráľ!

Register to read more...

Štvrtok, 29. januára 2004

Na šíru plochu postavil si moje nohy.

Register to read more...

Piatok, 30. januára 2004

Bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý.

Register to read more...

Sobota, 31. januára 2004

Ako sa otec zmilováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja.

Register to read more...

KALENDÁR