Slovak Czech English German Polish

Júl

Štvrtok, 01. júla 2004

Elízeus povedal sluhovi: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi.

Register to read more...

Piatok, 02. júla 2004

Hospodin je tvoje útočisko.

Register to read more...

Sobota, 03. júla 2004

On (Boh) dáva pokoj tvojim hraniciam.

Register to read more...

Nedeľa, 04. júla 2004

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Register to read more...

Pondelok, 05. júla 2004

Ty nám udeľ pomoc proti protivníkom; bo daromná je ľudská pomoc.

Register to read more...

Utorok, 06. júla 2004

Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť.

Register to read more...

Streda, 07. júla 2004

U Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo vidíme.

Register to read more...

Štvrtok, 08. júla 2004

Aby všetky národy poznali, že On, Hospodin, je Boh, a nikto iný.

Register to read more...

Piatok, 09. júla 2004

Biednych, bezprístrešných voveď do svojho domu.

Register to read more...

Sobota, 10. júla 2004

Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto.

Register to read more...

Nedeľa, 11. júla 2004

Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril.

Register to read more...

Pondelok, 12. júla 2004

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila.

Register to read more...

Utorok, 13. júla 2004

Odhaľuje, čo je hlboké a skryté.

Register to read more...

Streda, 14. júla 2004

Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil.

Register to read more...

Štvrtok, 15. júla 2004

Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto.

Register to read more...

Piatok, 16. júla 2004

Ochraňuj ma, Bože, lebo sa k Tebe utiekam.

Register to read more...

Sobota, 17. júla 2004

Či je Hospodinovi niečo nemožné?

Register to read more...

Nedeľa, 18. júla 2004

Ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem.

Register to read more...

Pondelok, 19. júla 2004

On je tvojou chválou a On je tvojím Bohom.

Register to read more...

Utorok, 20. júla 2004

Veľké, až nevyspytateľné veci činí (Boh), i bezpočetné divy.

Register to read more...

Streda, 21. júla 2004

Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine.

Register to read more...

Štvrtok, 22. júla 2004

Bojme sa Hospodina, svojho Boha, ktorý v pravý čas dáva pŕšku, jesenný i jarný dážď, zachováva nám týždne určené na žatvu.

Register to read more...

Piatok, 23. júla 2004

Lebo je vyvýšený Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka.

Register to read more...

Sobota, 24. júla 2004

Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne.

Register to read more...

Nedeľa, 25. júla 2004

Ó Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú.

Register to read more...

Pondelok, 26. júla 2004

Hospodin moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia!

Register to read more...

Utorok, 27. júla 2004

Nescudzoložíš!

Register to read more...

Streda, 28. júla 2004

Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo. Preto odvolávam a kajám sa v prachu a popole.

Register to read more...

Štvrtok, 29. júla 2004

Neznesväcujte moje sväté meno!

Register to read more...

Piatok, 30. júla 2004

Niekto dáva priehrštím, a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok.

Register to read more...

Sobota, 31. júla 2004

Ako ďaleko je východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše prestúpenia.

Register to read more...

KALENDÁR