Slovak Czech English German Polish

Marec

Streda, 01. marca 2006

Jákob povedal svojim domácim: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou a očistite sa.

Register to read more...

Štvrtok, 02. marca 2006

Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo.

Register to read more...

Piatok, 03. marca 2006

Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka.

Register to read more...

Sobota, 04. marca 2006

Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina.

Register to read more...

Nedeľa, 05. marca 2006

Zasnúbim si ťa vernosťou, a ty budeš poznať Hospodina.

Register to read more...

Pondelok, 06. marca 2006

Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, odpovedal mu a dal mu znamenie. Chizkija sa neodplatil za preukázané dobrodenie.

Register to read more...

Utorok, 07. marca 2006

Hospodin mi riekol: Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst.

Register to read more...

Streda, 08. marca 2006

Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte!

Register to read more...

Štvrtok, 09. marca 2006

Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam.

Register to read more...

Piatok, 10. marca 2006

Pozrite teraz, že ja, len ja som, a nieto Boha okrem mňa.

Register to read more...

Sobota, 11. marca 2006

Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenie sťa zrenicu svojho oka!

Register to read more...

Nedeľa, 12. marca 2006

Mojžiš však odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelitov z Egypta? I riekol mu: Veď ja budem s tebou.

Register to read more...

Pondelok, 13. marca 2006

Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil.

Register to read more...

Utorok, 14. marca 2006

Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených.

Register to read more...

Streda, 15. marca 2006

Zďaleka spomínajte na Hospodina, a nech vám Jeruzalem leží na srdci.

Register to read more...

Štvrtok, 16. marca 2006

Nebuď mi postrachom; Ty si mi útočiskom v deň pohromy.

Register to read more...

Piatok, 17. marca 2006

Lebo nie navždy bude zabudnutý chudobný, a nádej biednych naveky nezhynie.

Register to read more...

Sobota, 18. marca 2006

Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto Ho očakáva.

Register to read more...

Nedeľa, 19. marca 2006

Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo odo mňa vyjde náuka, a svoje právo ihneď privediem ako svetlo národov.

Register to read more...

Pondelok, 20. marca 2006

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré nepoznajú.

Register to read more...

Utorok, 21. marca 2006

Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin.

Register to read more...

Streda, 22. marca 2006

Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky.

Register to read more...

Štvrtok, 23. marca 2006

Lebo ma skryje vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku.

Register to read more...

Piatok, 24. marca 2006

K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, môj Bože: zachráň ma pred všetkými mojimi prenasledovateľmi a vytrhni ma.

Register to read more...

Sobota, 25. marca 2006

Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom.

Register to read more...

Nedeľa, 26. marca 2006

Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť.

Register to read more...

Pondelok, 27. marca 2006

Srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.

Register to read more...

Utorok, 28. marca 2006

Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci.

Register to read more...

Streda, 29. marca 2006

Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha.

Register to read more...

Štvrtok, 30. marca 2006

Hospodin riekol Abrahámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.

Register to read more...

Piatok, 31. marca 2006

Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého.

Register to read more...

KALENDÁR