Slovak Czech English German Polish

Apríl

Sobota, 01. apríla 2006

Ako sme počuli, tak sme aj videli... v meste Hospodina mocností: v meste nášho Boha; Boh upevnil ho na veky.

Register to read more...

Nedeľa, 02. apríla 2006

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh!

Register to read more...

Pondelok, 03. apríla 2006

Ak On (Boh) niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí.

Register to read more...

Utorok, 04. apríla 2006

Prijmem vás za svoj ľud, budem vám Bohom.

Register to read more...

Streda, 05. apríla 2006

Vedzte, že... Boh učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.

Register to read more...

Štvrtok, 06. apríla 2006

Ó, zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma vedú... ku Tvojim príbytkom.

Register to read more...

Piatok, 07. apríla 2006

Len snaživo zachovávajte prikázanie,... aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po Jeho cestách.

Register to read more...

Sobota, 08. apríla 2006

Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem!

Register to read more...

Nedeľa, 09. apríla 2006

Hospodin vyslobodzuje uväznených.

Register to read more...

Pondelok, 10. apríla 2006

Stále si staviam Hospodina pred seba.

Register to read more...

Utorok, 11. apríla 2006

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!

Register to read more...

Streda, 12. apríla 2006

Preukáž dobro Siónu vo svojej priazni!

Register to read more...

Štvrtok, 13. apríla 2006

Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov?

Register to read more...

Piatok, 14. apríla 2006

Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.

Register to read more...

Sobota, 15. apríla 2006

Kto je ako Hospodin náš Boh, na nebi, na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko.

Register to read more...

Nedeľa, 16. apríla 2006

Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.

Register to read more...

Pondelok, 17. apríla 2006

Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky.

Register to read more...

Utorok, 18. apríla 2006

Takto vraví Hospodin: Spomínam si na vernosť tvojej mladosti, na lásku tvojich snúbeneckých čias, keď si kráčala za mnou púšťou, krajinou neobsiatou.

Register to read more...

Streda, 19. apríla 2006

Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím.

Register to read more...

Štvrtok, 20. apríla 2006

Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú.

Register to read more...

Piatok, 21. apríla 2006

Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť…, lebo ja dúfam v Teba.

Register to read more...

Sobota, 22. apríla 2006

Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.

Register to read more...

Nedeľa, 23. apríla 2006

Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu.

Register to read more...

Pondelok, 24. apríla 2006

Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v Egypte.

Register to read more...

Utorok, 25. apríla 2006

Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení, spytuj sa svojho otca, a oznámi ti, svojich starcov, a povedie ťa!

Register to read more...

Streda, 26. apríla 2006

Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci – znie výrok Hospodinov. Na toho vzhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím Slovom.

Register to read more...

Štvrtok, 27. apríla 2006

Hospodine,...nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi.

Register to read more...

Piatok, 28. apríla 2006

Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi.

Register to read more...

Sobota, 29. apríla 2006

Robte toto: Blahodárne právo vo svojich bránach!

Register to read more...

Nedeľa, 30. apríla 2006

Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť!

Register to read more...

KALENDÁR