Slovak Czech English German Polish

Júl

Sobota, 01. júla 2006

Vpravde dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca.

Register to read more...

Nedeľa, 02. júla 2006

Priznajte spravodlivosť biednemu a núdznemu!

Register to read more...

Pondelok, 03. júla 2006

Keď som mlčal, práchniveli mi kosti. … Lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa Tvoja ruka. Vtedy som ti vyznal svoj hriech.

Register to read more...

Utorok, 04. júla 2006

Vyvyšovať Ťa budem, Hospodine, lebo si ma vytiahol z hlbín.

Register to read more...

Streda, 05. júla 2006

Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom.

Register to read more...

Štvrtok, 06. júla 2006

Vzďaľuj sa od lživého slova!

Register to read more...

Piatok, 07. júla 2006

Vraví Hospodin: Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia?

Register to read more...

Sobota, 08. júla 2006

Hospodin, Boh nebies,... sám pošle pred tebou anjela.

Register to read more...

Nedeľa, 09. júla 2006

Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach, a sami pred sebou sú rozumní.

Register to read more...

Pondelok, 10. júla 2006

Hľa, ja posielam anjela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil.

Register to read more...

Utorok, 11. júla 2006

Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia.

Register to read more...

Streda, 12. júla 2006

Nepožiadaš ženu svojho blížneho!

Register to read more...

Štvrtok, 13. júla 2006

Na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi.

Register to read more...

Piatok, 14. júla 2006

Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce sa roztekať. Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať, vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich.

Register to read more...

Sobota, 15. júla 2006

Velebíme Ťa, Bože, velebíme, blízke je Tvoje meno, hlásajú to Tvoje divy.

Register to read more...

Nedeľa, 16. júla 2006

Poďte a čujte, všetci bohabojní, nech vám rozpoviem, čo mi (Boh) urobil!

Register to read more...

Pondelok, 17. júla 2006

Či azda mám záľubu v smrti bezbožného – znie výrok Hospodina Pána – a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive?

Register to read more...

Utorok, 18. júla 2006

Nech mi je útechou Tvoja milosť, podľa Tvojej reči svojmu služobníkovi!

Register to read more...

Streda, 19. júla 2006

Ty si Boh Él Róí,... ktorý ma vidí.

Register to read more...

Štvrtok, 20. júla 2006

Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin.

Register to read more...

Piatok, 21. júla 2006

Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy - veď vás bolo najmenej zo všetkých národov – ale preto, že vás Hospodin miloval.

Register to read more...

Sobota, 22. júla 2006

Tam jedzte pred Hospodinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Nedeľa, 23. júla 2006

Kto môže žiť tak, že neuvidel smrť, a zachránil si dušu z moci podsvetia?

Register to read more...

Pondelok, 24. júla 2006

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Register to read more...

Utorok, 25. júla 2006

Zajasám nad Jeruzalemom a zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc.

Register to read more...

Streda, 26. júla 2006

Hospodinovo milosrdenstvo sa nekončí.

Register to read more...

Štvrtok, 27. júla 2006

Hospodin dvíha skleslých.

Register to read more...

Piatok, 28. júla 2006

Počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!

Register to read more...

Sobota, 29. júla 2006

Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia.

Register to read more...

Nedeľa, 30. júla 2006

Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky.

Register to read more...

Pondelok, 31. júla 2006

Mojžiš im povedal: Pripusťte si k srdcu všetky slová, ktorými dnes svedčím proti vám. Lebo nie je to prázdne slovo, ktoré sa vás netýka, ale je to váš život.

Register to read more...

KALENDÁR