Slovak Czech English German Polish

Marec

Štvrtok, 01. marca 2007

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Register to read more...

Piatok, 02. marca 2007

Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom.

Register to read more...

Sobota, 03. marca 2007

Chvejte sa a nehrešte!

Register to read more...

Nedeľa, 04. marca 2007

Ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich a spôsobiť im pohromu, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 05. marca 2007

Skončia sa dni tvojho smútku.

Register to read more...

Utorok, 06. marca 2007

Abrám uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť.

Register to read more...

Streda, 07. marca 2007

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený.

Register to read more...

Štvrtok, 08. marca 2007

Mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali.

Register to read more...

Piatok, 09. marca 2007

Jeho zbor bude pevne stáť predo mnou.

Register to read more...

Sobota, 10. marca 2007

Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá.

Register to read more...

Nedeľa, 11. marca 2007

Bil som ťa vo svojom hneve, ale vo svojej priazni som sa zľutoval nad tebou.

Register to read more...

Pondelok, 12. marca 2007

Hospodine, Pane, nalož so mnou kvôli svojmu menu; vytrhni ma, lebo dobrá je Tvoja milosť!

Register to read more...

Utorok, 13. marca 2007

Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka.

Register to read more...

Streda, 14. marca 2007

Dokážem sa ako Svätý pred zrakmi pohanov. A poznáte, že ja som Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 15. marca 2007

Kiežby si počúval moje príkazy! Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny.

Register to read more...

Piatok, 16. marca 2007

Zblúdilí duchom získajú rozumnosť a reptajúci prijmú poučenie.

Register to read more...

Sobota, 17. marca 2007

Na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal.

Register to read more...

Nedeľa, 18. marca 2007

Obráťte sa a budete žiť!

Register to read more...

Pondelok, 19. marca 2007

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti.

Register to read more...

Utorok, 20. marca 2007

Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na Teba.

Register to read more...

Streda, 21. marca 2007

Nesúď sa so svojím služobníkom; veď nikto zo živých nie je spravodlivý pred Tebou.

Register to read more...

Štvrtok, 22. marca 2007

Nech moje ústa rozprávajú o Tvojej spravodlivosti a celý deň o Tvojich spásnych skutkoch, lebo ich neviem spočítať.

Register to read more...

Piatok, 23. marca 2007

Bileám odpovedal: Keby mi dal Bálák dokonca svoj dom plný zlata a striebra, ani tak nemôžem prestúpiť pokyn Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 24. marca 2007

Živý Boh... zachránil Daniela z moci levov.

Register to read more...

Nedeľa, 25. marca 2007

Takto vraví Hospodin, Pán: Teraz som tu ja; pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne.

Register to read more...

Pondelok, 26. marca 2007

Hľa, Hospodinovi, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej.

Register to read more...

Utorok, 27. marca 2007

Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu – nebesá – aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk.

Register to read more...

Streda, 28. marca 2007

Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu.

Register to read more...

Štvrtok, 29. marca 2007

Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila.

Register to read more...

Piatok, 30. marca 2007

Veď či môže prebývať Boh na zemi?

Register to read more...

Sobota, 31. marca 2007

Beda tým, ktorí tiahnu do Egypta po pomoc, spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho... a Hospodina nehľadajú.

Register to read more...

KALENDÁR