Slovak Czech English German Polish

Apríl

Nedeľa, 01. apríla 2007

On zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

Register to read more...

Pondelok, 02. apríla 2007

Spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Utorok, 03. apríla 2007

Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu.

Register to read more...

Streda, 04. apríla 2007

On (Hospodin) dvíha bedára z prachu.

Register to read more...

Štvrtok, 05. apríla 2007

Hospodin, Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech.

Register to read more...

Piatok, 06. apríla 2007

Potom Hospodin povzbudil... ducha všetkého ľudu, a dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 07. apríla 2007

Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého.

Register to read more...

Nedeľa, 08. apríla 2007

Vo svojej ruke máš silu a moc, v Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Register to read more...

Pondelok, 09. apríla 2007

Nebuďte teraz tvrdohlaví ako vaši otcovia! Podajte ruku Hospodinovi! Vojdite do Jeho svätyne!

Register to read more...

Utorok, 10. apríla 2007

Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste.

Register to read more...

Streda, 11. apríla 2007

Dal si mi život a vernosť a Tvoj dozor zachoval môjho ducha.

Register to read more...

Štvrtok, 12. apríla 2007

Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.

Register to read more...

Piatok, 13. apríla 2007

Zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí; lebo ústa Hospodinove prehovorili.

Register to read more...

Sobota, 14. apríla 2007

Ty si mi svetlom, Hospodine, ožiariš, Hospodine, moju temnotu.

Register to read more...

Nedeľa, 15. apríla 2007

Volal si v súžení a vytrhol som ťa.

Register to read more...

Pondelok, 16. apríla 2007

Predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a vyznávať: Len v Hospodinovi mám spásu a moc.

Register to read more...

Utorok, 17. apríla 2007

On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený.

Register to read more...

Streda, 18. apríla 2007

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností.

Register to read more...

Štvrtok, 19. apríla 2007

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym – vraví Hospodin – ja ho uzdravím!

Register to read more...

Piatok, 20. apríla 2007

Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda.

Register to read more...

Sobota, 21. apríla 2007

Je vyvýšený Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka.

Register to read more...

Nedeľa, 22. apríla 2007

Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený!

Register to read more...

Pondelok, 23. apríla 2007

Takto vraví Hospodin: Nezahojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana. Lebo ťa uzdravím a vyliečim ťa z tvojich rán.

Register to read more...

Utorok, 24. apríla 2007

Kto by sa nebál Teba, Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí.

Register to read more...

Streda, 25. apríla 2007

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Register to read more...

Štvrtok, 26. apríla 2007

Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov.

Register to read more...

Piatok, 27. apríla 2007

Odplavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší; za rána kvitne, mení sa, podvečer vädne, usychá.

Register to read more...

Sobota, 28. apríla 2007

Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj!

Register to read more...

Nedeľa, 29. apríla 2007

Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži.

Register to read more...

Pondelok, 30. apríla 2007

Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!

Register to read more...

KALENDÁR