Slovak Czech English German Polish

Júl

Nedeľa, 01. júla 2007

Ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst.

Register to read more...

Pondelok, 02. júla 2007

K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou.

Register to read more...

Utorok, 03. júla 2007

Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu.

Register to read more...

Streda, 04. júla 2007

Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy.

Register to read more...

Štvrtok, 05. júla 2007

Jeho vláda je večná vláda a nepominie.

Register to read more...

Piatok, 06. júla 2007

Hospodin, Pán, je moja sila.

Register to read more...

Sobota, 07. júla 2007

Cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým.

Register to read more...

Nedeľa, 08. júla 2007

Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; potom poznáte, že ja, Hospodin som povedal i splním to.

Register to read more...

Pondelok, 09. júla 2007

Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, daj mi, prosím, poznať svoje cesty, nech Ťa poznám.

Register to read more...

Utorok, 10. júla 2007

Počúvajte ma, vy tvrdého srdca, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko.

Register to read more...

Streda, 11. júla 2007

Hospodine, urovnaj svoju cestu predo mnou.

Register to read more...

Štvrtok, 12. júla 2007

Ty si v práve, Hospodine, keď sa Ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s Tebou o práve.

Register to read more...

Piatok, 13. júla 2007

Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.

Register to read more...

Sobota, 14. júla 2007

Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Nedeľa, 15. júla 2007

Boh riekol Jákobovi: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa... Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem.

Register to read more...

Pondelok, 16. júla 2007

Zavretý som a nemôžem vyjsť. Oko mi hynie pre moju úbohosť; vzývam Ťa každý deň, ó, Hospodine, vystieram k Tebe svoje dlane.

Register to read more...

Utorok, 17. júla 2007

Nech mi plesajú pery, keď Ťa budem ospevovať, i moja duša, ktorú si vykúpil.

Register to read more...

Streda, 18. júla 2007

Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok.

Register to read more...

Štvrtok, 19. júla 2007

Dobrorečte Hospodinovi, všetky Jeho diela, na všetkých miestach Jeho panovania!

Register to read more...

Piatok, 20. júla 2007

Ani jeden obyvateľ nepovie: Chorý som! Ľudu, ktorý tam prebýva, viny sú odpustené.

Register to read more...

Sobota, 21. júla 2007

Vovediem onú tretinu do ohňa, pretavím ich, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším

Register to read more...

Nedeľa, 22. júla 2007

Nech niet medzi vami koreň, plodiaci jed a horkosť!

Register to read more...

Pondelok, 23. júla 2007

Srdce je klamné nad všetko a zradné je – kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.

Register to read more...

Utorok, 24. júla 2007

Toto hovoril Hospodin: Voči tým, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom.

Register to read more...

Streda, 25. júla 2007

Na svoju zmluvu večne pamätá, slovo, čo vydal pre tisíc rodov príkazom.

Register to read more...

Štvrtok, 26. júla 2007

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi!

Register to read more...

Piatok, 27. júla 2007

Niet človeka, ktorý by mal moc... nad dňom smrti.

Register to read more...

Sobota, 28. júla 2007

Nezavrhni ma v čase staroby, a keď mi sila mizne, Ty ma neopusť!

Register to read more...

Nedeľa, 29. júla 2007

Poznaj a viď, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe.

Register to read more...

Pondelok, 30. júla 2007

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva.

Register to read more...

Utorok, 31. júla 2007

Aby sme sa pokorili pred svojím Bohom a vyprosili si od Neho priaznivú cestu.

Register to read more...

KALENDÁR