Slovak Czech English German Polish

September

Sobota, 01. septembra 2007

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal.

Register to read more...

Nedeľa, 02. septembra 2007

Nezatúžiš po dome svojho blížneho, ... ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!

Register to read more...

Pondelok, 03. septembra 2007

Nespolčuj sa nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom.

Register to read more...

Utorok, 04. septembra 2007

Dobrovoľne Ti chcem obetovať, velebiť Tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré.

Register to read more...

Streda, 05. septembra 2007

Či nevykoná Boh, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?

Register to read more...

Štvrtok, 06. septembra 2007

Ajhľa, prichádzajú dni, – znie výrok Hospodinov – keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.

Register to read more...

Piatok, 07. septembra 2007

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi... On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby.

Register to read more...

Sobota, 08. septembra 2007

Na Tvoju milosť myslíme, ó Bože, uprostred Tvojho chrámu.

Register to read more...

Nedeľa, 09. septembra 2007

Ty si mi dal skúsiť mnohé súženie a biedy, ale ma znova obživíš a z hlbín zeme znova ma vyvedieš.

Register to read more...

Pondelok, 10. septembra 2007

Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli.

Register to read more...

Utorok, 11. septembra 2007

Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba!

Register to read more...

Streda, 12. septembra 2007

Tam si videl, ako ťa Hospodin, tvoj Boh, niesol, ako si človek nesie syna.

Register to read more...

Štvrtok, 13. septembra 2007

Ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme.

Register to read more...

Piatok, 14. septembra 2007

Ty si mi clonou, štítom; na Tvoje slovo čakávam.

Register to read more...

Sobota, 15. septembra 2007

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Register to read more...

Nedeľa, 16. septembra 2007

Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí.

Register to read more...

Pondelok, 17. septembra 2007

Veď jedine Ty poznáš srdce všetkých ľudských synov.

Register to read more...

Utorok, 18. septembra 2007

Vráťte sa, odpadlí synovia! – znie výrok Hospodinov; lebo ja som vaším Pánom. Vezmem si vás, po jednom z mesta a po dvoch z čeľade, a privediem vás na Sion.

Register to read more...

Streda, 19. septembra 2007

Nebesá sú nebesami Hospodinovými, zem dal synom ľudským.

Register to read more...

Štvrtok, 20. septembra 2007

Zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojím ľudom.

Register to read more...

Piatok, 21. septembra 2007

Boh... činí veľké veci, ktoré nechápeme.

Register to read more...

Sobota, 22. septembra 2007

Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahnutom kraji.

Register to read more...

Nedeľa, 23. septembra 2007

Ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem.

Register to read more...

Pondelok, 24. septembra 2007

Vtom sa ho (Eliáša) dotkol anjel a povedal mu: Vstaň a jedz! Vstal teda, najedol sa a napil, a posilnený tým pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch Chóréb.

Register to read more...

Utorok, 25. septembra 2007

Hospodin je silou svojmu ľudu.

Register to read more...

Streda, 26. septembra 2007

Urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou.

Register to read more...

Štvrtok, 27. septembra 2007

Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre.

Register to read more...

Piatok, 28. septembra 2007

Šesť dní budeš pracovať a na siedmy deň budeš odpočívať.

Register to read more...

Sobota, 29. septembra 2007

Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase!

Register to read more...

Nedeľa, 30. septembra 2007

Slovo Hospodinovo: Utáborím sa pred svojím domom ako stráž.

Register to read more...

KALENDÁR