Slovak Czech English German Polish

December

Sobota, 01. decembra 2007

Odpusť, prosím, neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva.

Register to read more...

Nedeľa, 02. decembra 2007

Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.

Register to read more...

Pondelok, 03. decembra 2007

Neboj sa náhlej hrôzy... lebo Hospodin bude tvojou nádejou.

Register to read more...

Utorok, 04. decembra 2007

Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami.

Register to read more...

Streda, 05. decembra 2007

Panuješ nad vzdutým morom; keď dvíha svoje vlny.

Register to read more...

Štvrtok, 06. decembra 2007

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.

Register to read more...

Piatok, 07. decembra 2007

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno!

Register to read more...

Sobota, 08. decembra 2007

Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde si ukladá mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj!

Register to read more...

Nedeľa, 09. decembra 2007

Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností.

Register to read more...

Pondelok, 10. decembra 2007

V krajine spôsobím pokoj, a keď si ľahnete, nik vás nevyruší.

Register to read more...

Utorok, 11. decembra 2007

Bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý.

Register to read more...

Streda, 12. decembra 2007

Bol som s tebou všade, kadiaľ si chodil.

Register to read more...

Štvrtok, 13. decembra 2007

Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodinov – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Register to read more...

Piatok, 14. decembra 2007

Nevynímaj nadobro z mojich úst slovo pravdy.

Register to read more...

Sobota, 15. decembra 2007

Zasadil som ťa sťa šľachtenú révu, samé pravé semeno, akosi si sa však zvrhla na cudzí divý vinič!

Register to read more...

Nedeľa, 16. decembra 2007

Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša!

Register to read more...

Pondelok, 17. decembra 2007

Lebo som dal vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud.

Register to read more...

Utorok, 18. decembra 2007

Gideon Hospodinovmu anjelovi povedal: Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami?

Register to read more...

Streda, 19. decembra 2007

Mocný Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem od slnka východu až k jeho západu.

Register to read more...

Štvrtok, 20. decembra 2007

Hospodin: Vykúpil moju dušu od cesty do jamy a môj život môže vidieť svetlo.

Register to read more...

Piatok, 21. decembra 2007

Ešte za vašich dní... prehovorím slovo a vyplním ho – znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Sobota, 22. decembra 2007

Ale Ty, Hospodine, poznáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči Tebe.

Register to read more...

Nedeľa, 23. decembra 2007

Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu.

Register to read more...

Pondelok, 24. decembra 2007

Hospodine, Ty nám zaručíš pokoj, lebo aj všetky naše diela Ty si za nás vykonal.

Register to read more...

Utorok, 25. decembra 2007

Lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky.

Register to read more...

Streda, 26. decembra 2007

Pamiatku spravil svojím divným skutkom. Hospodin milostivý je a milosrdný.

Register to read more...

Štvrtok, 27. decembra 2007

S Bohom dokážeme silu.

Register to read more...

Piatok, 28. decembra 2007

Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia!

Register to read more...

Sobota, 29. decembra 2007

Lebo z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame.

Register to read more...

Nedeľa, 30. decembra 2007

Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník.

Register to read more...

Pondelok, 31. decembra 2007

Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin?

Register to read more...

KALENDÁR