Slovak Czech English German Polish

Marec

Sobota, 01. marca 2008

Prídu s plačom, no privediem ich s útechou. ... lebo som otcom Izraela.

Register to read more...

Nedeľa, 02. marca 2008

Hľa, ani nebesá a nebesá nebies Ťa nemôžu obsiahnuť! O čo menej tento dom, ktorý som postavil.

Register to read more...

Pondelok, 03. marca 2008

Lebo On (Boh) dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.

Register to read more...

Utorok, 04. marca 2008

Neboj sa a nestrachuj!

Register to read more...

Streda, 05. marca 2008

Od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po kňaza všetci sa dopúšťajú klamu. A ľahkomyseľne liečia rany môjho ľudu. Hovoria: Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja!

Register to read more...

Štvrtok, 06. marca 2008

Povstaň, Bože, rozrieš svoj spor!

Register to read more...

Piatok, 07. marca 2008

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Register to read more...

Sobota, 08. marca 2008

Hospodine mocností, Bože Izraela... Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si učinil nebesá i zem.

Register to read more...

Nedeľa, 09. marca 2008

Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam.

Register to read more...

Pondelok, 10. marca 2008

Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.

Register to read more...

Utorok, 11. marca 2008

Ajhľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy.

Register to read more...

Streda, 12. marca 2008

Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho a chudobným dopomôže k právu.

Register to read more...

Štvrtok, 13. marca 2008

A predsa, Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Piatok, 14. marca 2008

Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela.

Register to read more...

Sobota, 15. marca 2008

Tak hovorí Pán: Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť.

Register to read more...

Nedeľa, 16. marca 2008

Tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo!

Register to read more...

Pondelok, 17. marca 2008

Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju!

Register to read more...

Utorok, 18. marca 2008

Tí, čo spásu Tvoju milujú, nech hovoria vždy: Hospodin je veľký!

Register to read more...

Streda, 19. marca 2008

Neboj sa,..., hŕstka Izraela, ja ti pomáham - znie výrok Hospodinov - tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela.

Register to read more...

Štvrtok, 20. marca 2008

Odvráťte sa každý od svoje zlej cesty a od svojich zlých skutkov.

Register to read more...

Piatok, 21. marca 2008

Či je prikrátka moja ruka, aby som vykúpil, alebo nemám silu zachraňovať?

Register to read more...

Sobota, 22. marca 2008

Požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, najmenších s najväčšími.

Register to read more...

Nedeľa, 23. marca 2008

Lebo od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi - vraví Hospodin mocností.

Register to read more...

Pondelok, 24. marca 2008

Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš.

Register to read more...

Utorok, 25. marca 2008

Tí, ktorí Ho (Hospodina) milujú, sú ako slnko vychádzajúce vo svojej sile.

Register to read more...

Streda, 26. marca 2008

Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom.

Register to read more...

Štvrtok, 27. marca 2008

Prečo sa hádaš s Bohom tvrdiac, že On na žiadne slová človeka neodpovedá? Však Boh hovorí jedným spôsobom i druhým, hoci si toho nevšímajú.

Register to read more...

Piatok, 28. marca 2008

Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje je všetko na nebi i na zemi.

Register to read more...

Sobota, 29. marca 2008

Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali.

Register to read more...

Nedeľa, 30. marca 2008

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Register to read more...

Pondelok, 31. marca 2008

Vyvedie ma na svetlo a uzriem Jeho spásonosný skutok.

Register to read more...

KALENDÁR