Slovak Czech English German Polish

Január

Štvrtok, 01. januára 2009

Teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu.

Register to read more...

Piatok, 02. januára 2009

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou.

Register to read more...

Sobota, 03. januára 2009

Boh je ... môj štít, roh mojej spásy; moja pevnosť, moje útočisko.

Register to read more...

Nedeľa, 04. januára 2009

Ja ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom.

Register to read more...

Pondelok, 05. januára 2009

My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.

Register to read more...

Utorok, 06. januára 2009

Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme.

Register to read more...

Streda, 07. januára 2009

On (Hospodin) sám ich zachraňoval; Svojou láskou a súcitom On ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.

Register to read more...

Štvrtok, 08. januára 2009

Mojžiš im povedal: Pripusťte si k srdcu všetky slová, ktorými dnes svedčím proti vám... Lebo nie je to prázdne slovo, ktoré sa vás netýka, ale je to váš život.

Register to read more...

Piatok, 09. januára 2009

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!

Register to read more...

Sobota, 10. januára 2009

Počujte, Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi

Register to read more...

Nedeľa, 11. januára 2009

Tvoji mŕtvi budú žiť.

Register to read more...

Pondelok, 12. januára 2009

Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi?

Register to read more...

Utorok, 13. januára 2009

Ľud môj neposlúchal môj hlas. Preto som ich vydal zatvrdilosti ich srdca, aby chodili podľa vlastných rád.

Register to read more...

Streda, 14. januára 2009

Boh nie je človekom, aby klamal.

Register to read more...

Štvrtok, 15. januára 2009

Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine, už ho celkom vieš.

Register to read more...

Piatok, 16. januára 2009

Pane, nezahub Svoj ľud a Svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil Svojou veľkou mocou!

Register to read more...

Sobota, 17. januára 2009

Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba.

Register to read more...

Nedeľa, 18. januára 2009

Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom.

Register to read more...

Pondelok, 19. januára 2009

Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou.

Register to read more...

Utorok, 20. januára 2009

Takto vraví Hospodin, Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel!

Register to read more...

Streda, 21. januára 2009

Radujem sa z Tvojej pomoci.

Register to read more...

Štvrtok, 22. januára 2009

Ajhľa, ako je hlina v rukách hrnčiarových, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela.

Register to read more...

Piatok, 23. januára 2009

Ja som urobil zem, i človeka som stvoril na nej.

Register to read more...

Sobota, 24. januára 2009

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou.

Register to read more...

Nedeľa, 25. januára 2009

K Tebe sa utiekam, ó Hospodine, Bože môj: zachráň ma pred všetkými mojimi prenasledovateľmi a vytrhni ma.

Register to read more...

Pondelok, 26. januára 2009

Mňa blaží Božia blízkosť. V Hospodinovi, Pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky Tvoje skutky zvestoval.

Register to read more...

Utorok, 27. januára 2009

Mojžiš odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu: Veď ja budem s tebou.

Register to read more...

Streda, 28. januára 2009

U Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo vidíme.

Register to read more...

Štvrtok, 29. januára 2009

Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia.

Register to read more...

Piatok, 30. januára 2009

Keď množstvo starostí ma tlačí, ukájajú mi dušu Tvoje útechy.

Register to read more...

Sobota, 31. januára 2009

Ajhľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné?

Register to read more...

KALENDÁR