Slovak Czech English German Polish

Apríl

Streda, 01. apríla 2009

Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči.

Register to read more...

Štvrtok, 02. apríla 2009

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!

Register to read more...

Piatok, 03. apríla 2009

Jasajte, nebesá; zaplesaj, zem! Dajte sa do jasotu, vrchy, lebo Hospodin potešil Svoj ľud a zmiloval sa nad Svojimi biednymi.

Register to read more...

Sobota, 04. apríla 2009

Hospodin žije! Požehnaná moja skala!

Register to read more...

Nedeľa, 05. apríla 2009

Potešil si ma, Hospodine, Svojimi činmi; nad skutkami Tvojich rúk plesám.

Register to read more...

Pondelok, 06. apríla 2009

Prislúžte právo slabému a sirote.

Register to read more...

Utorok, 07. apríla 2009

Maj sa na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči.

Register to read more...

Streda, 08. apríla 2009

Moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva.

Register to read more...

Štvrtok, 09. apríla 2009

Či som ja Bohom zblízka – znie výrok Hospodinov – a nie aj Bohom zďaleka? Či ja nenaplňujem nebo i zem?

Register to read more...

Piatok, 10. apríla 2009

Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba.

Register to read more...

Sobota, 11. apríla 2009

Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny...? Netrvá navždy pri Svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť.

Register to read more...

Nedeľa, 12. apríla 2009

Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu, a niet iného.

Register to read more...

Pondelok, 13. apríla 2009

Predsa však verím, že uzriem dobrotivosť Hospodinovu v krajine živých.

Register to read more...

Utorok, 14. apríla 2009

On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí.

Register to read more...

Streda, 15. apríla 2009

Ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.

Register to read more...

Štvrtok, 16. apríla 2009

Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa.

Register to read more...

Piatok, 17. apríla 2009

Bdiem nad Svojím slovom, aby som ho splnil.

Register to read more...

Sobota, 18. apríla 2009

Uvidia, čo im nebolo zvestované.

Register to read more...

Nedeľa, 19. apríla 2009

Ja Hospodin ... znamenia tárajov ruším a veštcov mením na bláznov.

Register to read more...

Pondelok, 20. apríla 2009

Zdvihnite pohľad a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom.

Register to read more...

Utorok, 21. apríla 2009

Hospodinove slová sú čisté, sú striebrom, taveným vo forme na zemi, sedemkrát prečisteným.

Register to read more...

Streda, 22. apríla 2009

Ja sám zhromaždím zvyšok Svojich oviec zo všetkých krajín, ... Privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa.

Register to read more...

Štvrtok, 23. apríla 2009

Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej.

Register to read more...

Piatok, 24. apríla 2009

Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach, a sami pred sebou sú rozumní.

Register to read more...

Sobota, 25. apríla 2009

Takto vraví Hospodin: Ako nachodia mušt v strapci a hovoria: Neznič ho, lebo je v ňom požehnanie – tak urobím kvôli Svojim služobníkom, aby som celok nezničil.

Register to read more...

Nedeľa, 26. apríla 2009

Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť.

Register to read more...

Pondelok, 27. apríla 2009

Kiež sú pevné moje cesty pri zachovávaní Tvojich ustanovení!

Register to read more...

Utorok, 28. apríla 2009

Keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali.

Register to read more...

Streda, 29. apríla 2009

Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom.

Register to read more...

Štvrtok, 30. apríla 2009

Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo.

Register to read more...

KALENDÁR