Slovak Czech English German Polish

Marec

Pondelok, 01. marca 2010

K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou.

Register to read more...

Utorok, 02. marca 2010

Zavlažuješ vrchy zo svojich siení; zem nasýti sa ovocím Tvojich diel.

Register to read more...

Streda, 03. marca 2010

Hospodin riekol: Osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku.

Register to read more...

Štvrtok, 04. marca 2010

Veľký je Hospodin, a všetkej chvály hoden Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť.

Register to read more...

Piatok, 05. marca 2010

Nech mi je útechou Tvoja milosť, podľa Tvojej reči svojmu služobníkovi!

Register to read more...

Sobota, 06. marca 2010

Nechcete chodiť radšej v bázni pred naším Bohom, ako byť potupovaní našimi pohanskými nepriateľmi?

Register to read more...

Nedeľa, 07. marca 2010

Ty si Boh, ktorý robí divné veci, svoju moc dal si poznať medzi národmi.

Register to read more...

Pondelok, 08. marca 2010

Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom.

Register to read more...

Utorok, 09. marca 2010

Zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí; lebo ústa Hospodinove prehovorili.

Register to read more...

Streda, 10. marca 2010

Nech je vzdialené do nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina.

Register to read more...

Štvrtok, 11. marca 2010

Toto hovorí Hospodin: Nezahojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana. Uzdravím ťa a vyliečim z tvojich rán.

Register to read more...

Piatok, 12. marca 2010

Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby Mu svorne slúžili.

Register to read more...

Sobota, 13. marca 2010

Ja, ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného, ľudského dieťaťa, ktoré býva ako tráva?

Register to read more...

Nedeľa, 14. marca 2010

Hospodin z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu.

Register to read more...

Pondelok, 15. marca 2010

Svätá je, Bože, Tvoja cesta!

Register to read more...

Utorok, 16. marca 2010

Či mi je Efrajim nie drahým synom alebo rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek hovorím proti nemu, ešte vždy sa naň rozpomínam. Preto moje vnútro planie preň, musím sa nad ním zmilovať – znie výrok Hospodina.

Register to read more...

Streda, 17. marca 2010

Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou.

Register to read more...

Štvrtok, 18. marca 2010

Kto môže obstáť pred Hospodinom, týmto svätým Bohom?

Register to read more...

Piatok, 19. marca 2010

Ste synmi Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 20. marca 2010

Obráť sa teda pomocou svojho Boha, zachovaj lásku a právo a očakávaj stále na svojho Boha!

Register to read more...

Nedeľa, 21. marca 2010

Ty, Hospodine, si Otec náš, Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ.

Register to read more...

Pondelok, 22. marca 2010

Nech sú Tvoje oči otvorené k úpenlivej prosbe Tvojho služobníka k úpenlivým prosbám Tvojho izraelského ľudu, aby si počul všetko, o č budú k Tebe volať.

Register to read more...

Utorok, 23. marca 2010

Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami!

Register to read more...

Streda, 24. marca 2010

Skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom.

Register to read more...

Štvrtok, 25. marca 2010

Vo svojom rozrušení som riekol: Som odrezaný od Tvojho dohľadu! Ale si počul moje hlasné prosby, keď som k Tebe volal.

Register to read more...

Piatok, 26. marca 2010

Spievať chcem Hospodinovi, lebo mi dobre učinil.

Register to read more...

Sobota, 27. marca 2010

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak.

Register to read more...

Nedeľa, 28. marca 2010

Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.

Register to read more...

Pondelok, 29. marca 2010

Tvoje kraľovanie je kraľovaním všetkých vekov, cez všetky pokolenia Tvoje panovanie.

Register to read more...

Utorok, 30. marca 2010

Hospodin je dobrotivý ku všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie.

Register to read more...

Streda, 31. marca 2010

Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzatvára váš voj.

Register to read more...

KALENDÁR