Slovak Czech English German Polish

Jún

Utorok, 01. júna 2010

Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli.

Register to read more...

Streda, 02. júna 2010

Hospodin zaistí práva svojmu ľudu a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi.

Register to read more...

Štvrtok, 03. júna 2010

Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet.

Register to read more...

Piatok, 04. júna 2010

Povstaň nám na pomoc, vykúp nás pre svoju milosť!

Register to read more...

Sobota, 05. júna 2010

Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť.

Register to read more...

Nedeľa, 06. júna 2010

Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase!

Register to read more...

Pondelok, 07. júna 2010

K Hospodinovi prídu a zahanbia sa všetci, ktorí sa zlostia na Neho.

Register to read more...

Utorok, 08. júna 2010

Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou.

Register to read more...

Streda, 09. júna 2010

Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí.

Register to read more...

Štvrtok, 10. júna 2010

Jákob povedal: Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu; tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vyslyšal v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste.

Register to read more...

Piatok, 11. júna 2010

Nescudzoložíš!

Register to read more...

Sobota, 12. júna 2010

Cudzinec, nech vám je ako domorodec.

Register to read more...

Nedeľa, 13. júna 2010

Hospodin ochudobňuje aj obohacuje, ponižuje i povyšuje.

Register to read more...

Pondelok, 14. júna 2010

Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.

Register to read more...

Utorok, 15. júna 2010

Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom.

Register to read more...

Streda, 16. júna 2010

Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať.

Register to read more...

Štvrtok, 17. júna 2010

Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli.

Register to read more...

Piatok, 18. júna 2010

Stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril.

Register to read more...

Sobota, 19. júna 2010

Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu.

Register to read more...

Nedeľa, 20. júna 2010

Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj; Tvoj dobrý Duch nech sprevádza ma po rovnej zemi.

Register to read more...

Pondelok, 21. júna 2010

Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji.

Register to read more...

Utorok, 22. júna 2010

Prahne mi duša po Tvojej spáse.

Register to read more...

Streda, 23. júna 2010

Počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!

Register to read more...

Štvrtok, 24. júna 2010

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!

Register to read more...

Piatok, 25. júna 2010

Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina! Haleluja!

Register to read more...

Sobota, 26. júna 2010

Poďte, plesajme Hospodinovi, jasajme zvučne skale našej spásy!

Register to read more...

Nedeľa, 27. júna 2010

Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho.

Register to read more...

Pondelok, 28. júna 2010

Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verné hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom? – znie výrok Hospodina.

Register to read more...

Utorok, 29. júna 2010

Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí?

Register to read more...

Streda, 30. júna 2010

Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom.

Register to read more...

KALENDÁR