Slovak Czech English German Polish

August

Nedeľa, 01. augusta 2010

Nik nie je skalou ako náš Boh.

Register to read more...

Pondelok, 02. augusta 2010

Prikazujem ti: Ochotne otváraj ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine!

Register to read more...

Utorok, 03. augusta 2010

Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení.

Register to read more...

Streda, 04. augusta 2010

Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky?

Register to read more...

Štvrtok, 05. augusta 2010

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 06. augusta 2010

Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu.

Register to read more...

Sobota, 07. augusta 2010

Zapáčilo sa Hospodinovi učiniť vás svojím ľudom.

Register to read more...

Nedeľa, 08. augusta 2010

Povedal som: Pozor dám na svoje cesty, aby som nezhrešil jazykom.

Register to read more...

Pondelok, 09. augusta 2010

Hospodin bude súdiť národy.

Register to read more...

Utorok, 10. augusta 2010

Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk.

Register to read more...

Streda, 11. augusta 2010

Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou.

Register to read more...

Štvrtok, 12. augusta 2010

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť!

Register to read more...

Piatok, 13. augusta 2010

Lebo tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť, a uvidia Zerubábelovej ruke olovnicu.

Register to read more...

Sobota, 14. augusta 2010

Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!

Register to read more...

Nedeľa, 15. augusta 2010

Zachráň mi dušu a vytrhni ma, nech nie som zahanbený, lebo v Teba dúfam.

Register to read more...

Pondelok, 16. augusta 2010

Bože, dokedy bude utláčateľ hanobiť? Nepriateľ naveky bude môcť pohŕdať Tvojím menom?

Register to read more...

Utorok, 17. augusta 2010

Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte; požehnám tvoj chlieb, tvoju vodu.

Register to read more...

Streda, 18. augusta 2010

Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár?

Register to read more...

Štvrtok, 19. augusta 2010

Neprenecháš ma v ríši smrti.

Register to read more...

Piatok, 20. augusta 2010

Živý Boh zachraňuje a oslobodzuje.

Register to read more...

Sobota, 21. augusta 2010

V jednom dni zotriem previnenia tejto krajiny.

Register to read more...

Nedeľa, 22. augusta 2010

Ja, Hospodin, som jej strážcom, každú chvíľu ju zalievam, aby jej nechýbalo lístie; dňom i nocou ju strážim.

Register to read more...

Pondelok, 23. augusta 2010

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo, alebo nie.

Register to read more...

Utorok, 24. augusta 2010

Hospodin kraľuje na večné veky!

Register to read more...

Streda, 25. augusta 2010

Za tohto chlapca som prosila, a Hospodin mi dal to, čo som prosila od Neho.

Register to read more...

Štvrtok, 26. augusta 2010

Odpovedz mi, Hospodin, odpovedz, aby tento ľud spoznal, že ty, Hospodin, si Boh a znovu si získavaš ich srdce.

Register to read more...

Piatok, 27. augusta 2010

Boh videl, že všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.

Register to read more...

Sobota, 28. augusta 2010

Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba.

Register to read more...

Nedeľa, 29. augusta 2010

Mne patria všetky osoby.

Register to read more...

Pondelok, 30. augusta 2010

Hospodin riekol Abrámovi: V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

Register to read more...

Utorok, 31. augusta 2010

Bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý.

Register to read more...

KALENDÁR