Slovak Czech English German Polish

November

Pondelok, 01. novembra 2010

Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšené srdca.

Register to read more...

Utorok, 02. novembra 2010

Vylievala som si dušu pred Hospodinom.

Register to read more...

Streda, 03. novembra 2010

Hospodin bude tvojou nádejou.

Register to read more...

Štvrtok, 04. novembra 2010

Bohu milou obeťou je duch skrúšený; Ty, Bože, nepohŕdaš srdcom skrúšeným a zdrveným.

Register to read more...

Piatok, 05. novembra 2010

Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko.

Register to read more...

Sobota, 06. novembra 2010

Pokorili sme sa pred svojím Bohom a vyprosili si od Neho priaznivú cestu.

Register to read more...

Nedeľa, 07. novembra 2010

Spievajte Hospodinovi novú pieseň; Jeho chvála siaha až po koniec zeme.

Register to read more...

Pondelok, 08. novembra 2010

I budú pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme.

Register to read more...

Utorok, 09. novembra 2010

Hospodin pozná ľudské myšlienky; sú len dych.

Register to read more...

Streda, 10. novembra 2010

Vskutku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela.

Register to read more...

Štvrtok, 11. novembra 2010

Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú veci.

Register to read more...

Piatok, 12. novembra 2010

U Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti, ani uprednostňovania osôb, ani úplatkárstva.

Register to read more...

Sobota, 13. novembra 2010

Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži.

Register to read more...

Nedeľa, 14. novembra 2010

Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu.

Register to read more...

Pondelok, 15. novembra 2010

Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou.

Register to read more...

Utorok, 16. novembra 2010

Pretože Hospodin mocností určil istý deň proti všetkému, čo je pyšné a vyčnievajúce.

Register to read more...

Streda, 17. novembra 2010

Zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

Register to read more...

Štvrtok, 18. novembra 2010

Hospodin dvíha skleslých.

Register to read more...

Piatok, 19. novembra 2010

Hospodin povedal Mojžišovi: Všetok ľud, uprostred ktorého si, uvidí dielo Hospodinovo.

Register to read more...

Sobota, 20. novembra 2010

Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil.

Register to read more...

Nedeľa, 21. novembra 2010

Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídiel.

Register to read more...

Pondelok, 22. novembra 2010

Dal si mi život a vernosť a Tvoj dozor zachoval môjho ducha.

Register to read more...

Utorok, 23. novembra 2010

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu.

Register to read more...

Streda, 24. novembra 2010

Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy?

Register to read more...

Štvrtok, 25. novembra 2010

Ja v Boha dúfam, nebojím sa, čo mi urobí človek?

Register to read more...

Piatok, 26. novembra 2010

V obrátení a upokojení bude vaša záchrana.

Register to read more...

Sobota, 27. novembra 2010

Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!

Register to read more...

Nedeľa, 28. novembra 2010

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu!

Register to read more...

Pondelok, 29. novembra 2010

Nech je vzdialené od nás, že by sme opustili Hospodina a slúžili iným bohom!

Register to read more...

Utorok, 30. novembra 2010

Pred seba postavil si naše viny a naše tajné hriechy do svetla svojej tváre.

Register to read more...

KALENDÁR