Slovak Czech English German Polish

Február

Utorok, 01. februára 2011

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Register to read more...

Streda, 02. februára 2011

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

Register to read more...

Štvrtok, 03. februára 2011

Hospodin povedal Izákovi: Požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme.

Register to read more...

Piatok, 04. februára 2011

Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!

Register to read more...

Sobota, 05. februára 2011

Lepšie je byť trpezlivý ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto.

Register to read more...

Nedeľa, 06. februára 2011

Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili – znie výrok Hospodina.

Register to read more...

Pondelok, 07. februára 2011

Boh, ktorý ma opásal silou.

Register to read more...

Utorok, 08. februára 2011

Nech nikto nemá strach.

Register to read more...

Streda, 09. februára 2011

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom.

Register to read more...

Štvrtok, 10. februára 2011

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

Register to read more...

Piatok, 11. februára 2011

Boh či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?

Register to read more...

Sobota, 12. februára 2011

Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný.

Register to read more...

Nedeľa, 13. februára 2011

Ako sme počuli, tak sme aj videli v meste Hospodina mocností, v meste nášho Boha; Boh upevnil ho naveky.

Register to read more...

Pondelok, 14. februára 2011

S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

Register to read more...

Utorok, 15. februára 2011

Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom!

Register to read more...

Streda, 16. februára 2011

Bol tam vo väzení. Ale Hospodin bol s Jozefom.

Register to read more...

Štvrtok, 17. februára 2011

Úžasnými skutkami v spravodlivosti nám odpovedáš, ó Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme i ďalekých ostrovov.

Register to read more...

Piatok, 18. februára 2011

Pre môj dom, ktorý je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu.

Register to read more...

Sobota, 19. februára 2011

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.

Register to read more...

Nedeľa, 20. februára 2011

Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje.

Register to read more...

Pondelok, 21. februára 2011

Hospodin riekol: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti.

Register to read more...

Utorok, 22. februára 2011

Počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

Register to read more...

Streda, 23. februára 2011

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal, že bol si mojou záchranou.

Register to read more...

Štvrtok, 24. februára 2011

Ľuďom I zvieratám pomáhaš, Hospodine!

Register to read more...

Piatok, 25. februára 2011

Hospodine, naslúchaj mojím slovám a povšimni si môj vzdych! Lebo k Tebe sa modlím!

Register to read more...

Sobota, 26. februára 2011

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou.

Register to read more...

Nedeľa, 27. februára 2011

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe.

Register to read more...

Pondelok, 28. februára 2011

Tvoj je deň, Tvoja je i noc, mesiac a slnko Ty si upevnil.

Register to read more...

KALENDÁR