Slovak Czech English German Polish

Marec

Utorok, 01. marca 2011

Pomôž nám, Hospodine, Bože náš, veď sa spoliehame na Teba.

Register to read more...

Streda, 02. marca 2011

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť.

Register to read more...

Štvrtok, 03. marca 2011

Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa.

Register to read more...

Piatok, 04. marca 2011

Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne.

Register to read more...

Sobota, 05. marca 2011

Hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.

Register to read more...

Nedeľa, 06. marca 2011

Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví.

Register to read more...

Pondelok, 07. marca 2011

Zavretý som a nemôžem vyjsť. Oko mi hynie pre moju úbohosť; vzývam Ťa každý deň, ó Hospodine, vystieram k Tebe svoje dlane.

Register to read more...

Utorok, 08. marca 2011

Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal.

Register to read more...

Streda, 09. marca 2011

Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobru, ó Hospodine.

Register to read more...

Štvrtok, 10. marca 2011

On je živý Boh a ostáva naveky; Jeho kráľovstvo nezahynie.

Register to read more...

Piatok, 11. marca 2011

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!.

Register to read more...

Sobota, 12. marca 2011

Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť.

Register to read more...

Nedeľa, 13. marca 2011

Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil.

Register to read more...

Pondelok, 14. marca 2011

Pre svoje meno nezavrhni, nezneucti trón svojej slávy.

Register to read more...

Utorok, 15. marca 2011

Ja – znie výrok Hospodinov – budem ohnivou hradbou dookola Jeruzalema.

Register to read more...

Streda, 16. marca 2011

Keď Tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti.

Register to read more...

Štvrtok, 17. marca 2011

Z rána budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo Ty si bol mojim hradom a mojím útočiskom v deň mojej úzkosti.

Register to read more...

Piatok, 18. marca 2011

Neutláčaj svojho blížneho.

Register to read more...

Sobota, 19. marca 2011

Takže ste boli ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Nedeľa, 20. marca 2011

Mnoho svojich divných skutkov a úmyslov voči nám si uskutočnil, Hospodine.

Register to read more...

Pondelok, 21. marca 2011

Hospodin hovorí: Ochránim ho, lebo pozná moje meno.

Register to read more...

Utorok, 22. marca 2011

Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému národu, ktorý chodil nedobrou cestou za svojimi výmyslami.

Register to read more...

Streda, 23. marca 2011

Boh vykúpil moju dušu od cesty do jamy a môj život môže vidieť svetlo.

Register to read more...

Štvrtok, 24. marca 2011

Ďakovať budem Hospodinovi celým srdcom a rozpoviem všetky Tvoje divné skutky.

Register to read more...

Piatok, 25. marca 2011

Hospodin je útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov.

Register to read more...

Sobota, 26. marca 2011

Nepúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa!

Register to read more...

Nedeľa, 27. marca 2011

Vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami.

Register to read more...

Pondelok, 28. marca 2011

Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená!

Register to read more...

Utorok, 29. marca 2011

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal.

Register to read more...

Streda, 30. marca 2011

Budeš ozdobnou korunou v ruke Hospodinovej a kráľovským diadémom na dlani svojho Boha.

Register to read more...

Štvrtok, 31. marca 2011

Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol.

Register to read more...

KALENDÁR