Slovak Czech English German Polish

Október

Sobota, 01. októbra 2011

Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil.

Register to read more...

Nedeľa, 02. októbra 2011

Súd navráti sa k spravodlivosti, za ňou pôjdu všetci úprimného srdca.

Register to read more...

Pondelok, 03. októbra 2011

Blahoslavení sú všetci, čo sa k Nemu utiekajú!

Register to read more...

Utorok, 04. októbra 2011

Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo Ho úprimne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všetkým, čo Ho opúšťajú.

Register to read more...

Streda, 05. októbra 2011

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnko vychádza, za bezoblačného rána.

Register to read more...

Štvrtok, 06. októbra 2011

O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil.

Register to read more...

Piatok, 07. októbra 2011

Dávid povedal Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó, Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka, lebo som konal veľmi bláznivo.

Register to read more...

Sobota, 08. októbra 2011

Abrahámov sluha Rebeku mlčky pozoroval, aby zistil, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu, alebo nie.

Register to read more...

Nedeľa, 09. októbra 2011

Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou.

Register to read more...

Pondelok, 10. októbra 2011

Hospodin, tvoj Boh, pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti.

Register to read more...

Utorok, 11. októbra 2011

Kto usmernil Ducha Hospodinovho, kto bol Jeho poradcom, aby Ho poúčal?

Register to read more...

Streda, 12. októbra 2011

Sme pred Tebou cudzincami a usadlíkmi ako všetci naši otcovia. Naše dni na zemi sú ako tieň a bez nádeje.

Register to read more...

Štvrtok, 13. októbra 2011

Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi.

Register to read more...

Piatok, 14. októbra 2011

Hospodin, Pán, je moja sila.

Register to read more...

Sobota, 15. októbra 2011

Zblúdilí duchom získajú rozumnosť a reptajúci prijmú poučenie.

Register to read more...

Nedeľa, 16. októbra 2011

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený, uzdrav ma, Hospodine, i moja duša je preveľmi zdesená.

Register to read more...

Pondelok, 17. októbra 2011

Kiežby si pretrhol nebesá a zostúpil.

Register to read more...

Utorok, 18. októbra 2011

Odpadli všetci, skazení sú napospol; niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného.

Register to read more...

Streda, 19. októbra 2011

Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi; polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vztýčenou hlavou.

Register to read more...

Štvrtok, 20. októbra 2011

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho.

Register to read more...

Piatok, 21. októbra 2011

Sám nebeský Boh nám dá úspech, a my, Jeho služobníci, sa dáme do toho a budeme stavať.

Register to read more...

Sobota, 22. októbra 2011

Hospodin odpovedal a riekol svojmu ľudu: Ajhľa, posielam vám obilie, mušt i olej a nasýtite sa tým.

Register to read more...

Nedeľa, 23. októbra 2011

Hospodin, ktorý slnko určuje za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noc, ktorý búri more tak, že hučia jeho vlny.

Register to read more...

Pondelok, 24. októbra 2011

Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu, a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov.

Register to read more...

Utorok, 25. októbra 2011

Ajhľa: Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať.

Register to read more...

Streda, 26. októbra 2011

To slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.

Register to read more...

Štvrtok, 27. októbra 2011

Keď sa traja Jóbovi priatelia dopočuli o všetkom nešťastí, ktoré ho zastihlo, prišli každý zo svojho mesta. Sadli si k Jóbovi na zem a ostali s ním sedem dní a sedem nocí, ale nikto neprehovoril k nemu slova, lebo videli, že jeho bolesť je veľmi veľká.

Register to read more...

Piatok, 28. októbra 2011

Jozef bratom povedal: Nevaďte sa po ceste!

Register to read more...

Sobota, 29. októbra 2011

Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 30. októbra 2011

Posielam anjela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil.

Register to read more...

Pondelok, 31. októbra 2011

Povstaň a povedz im všetko, čo ti prikážem!

Register to read more...

KALENDÁR