Slovak Czech English German Polish

December

Štvrtok, 01. decembra 2011

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach.

Register to read more...

Piatok, 02. decembra 2011

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou.

Register to read more...

Sobota, 03. decembra 2011

Nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď chudobnému dáš.

Register to read more...

Nedeľa, 04. decembra 2011

Jákob sľúbil Bohu: Zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.

Register to read more...

Pondelok, 05. decembra 2011

Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom.

Register to read more...

Utorok, 06. decembra 2011

Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo!

Register to read more...

Streda, 07. decembra 2011

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený.

Register to read more...

Štvrtok, 08. decembra 2011

Hospodin však odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Register to read more...

Piatok, 09. decembra 2011

Teraz, na čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej.

Register to read more...

Sobota, 10. decembra 2011

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva.

Register to read more...

Nedeľa, 11. decembra 2011

V Tvojej ruke sú moje časy.

Register to read more...

Pondelok, 12. decembra 2011

Na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi.

Register to read more...

Utorok, 13. decembra 2011

Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou.

Register to read more...

Streda, 14. decembra 2011

Všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho.

Register to read more...

Štvrtok, 15. decembra 2011

Nech moje ústa rozprávajú o Tvojej spravodlivosti a celý deň o Tvojich spásnych skutkoch, lebo ich neviem spočítať.

Register to read more...

Piatok, 16. decembra 2011

Ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa.

Register to read more...

Sobota, 17. decembra 2011

Ľudia celým srdcom ochotne obetovali Hospodinovi.

Register to read more...

Nedeľa, 18. decembra 2011

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk.

Register to read more...

Pondelok, 19. decembra 2011

Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre svoj hriech.

Register to read more...

Utorok, 20. decembra 2011

Hospodin nech ti odplatí za to, pretože si prišla hľadať útočisko pod Jeho krídlami.

Register to read more...

Streda, 21. decembra 2011

Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin?

Register to read more...

Štvrtok, 22. decembra 2011

Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha.

Register to read more...

Piatok, 23. decembra 2011

Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia!

Register to read more...

Sobota, 24. decembra 2011

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Register to read more...

Nedeľa, 25. decembra 2011

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu.

Register to read more...

Pondelok, 26. decembra 2011

Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu!

Register to read more...

Utorok, 27. decembra 2011

V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinovi; budú mojím ľudom.

Register to read more...

Streda, 28. decembra 2011

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti.

Register to read more...

Štvrtok, 29. decembra 2011

Urobím ťa za svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme.

Register to read more...

Piatok, 30. decembra 2011

Ja som s vami, hovorí Hospodin.

Register to read more...

Sobota, 31. decembra 2011

Ó Hospodine, v úzkosti Ťa hľadali, a kričali.

Register to read more...

KALENDÁR