Slovak Czech English German Polish

Júl

Streda, 01. júla 1998

Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte vedomcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Štvrtok, 02. júla 1998

Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sa sklátiť našej nohe.

Register to read more...

Piatok, 03. júla 1998

Hospodin Boh je slnkom a štítom.

Register to read more...

Sobota, 04. júla 1998

Lebo som dal vodu do púšte a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud.

Register to read more...

Nedeľa, 05. júla 1998

Požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme.

Register to read more...

Pondelok, 06. júla 1998

Nekradnite, neluhajte ani neoklamávajte jeden druhého.

Register to read more...

Utorok, 07. júla 1998

A ja - znie výrok Hospodinov - budem ohnivou hradbou dookola a slávou uprostred Jeruzalema.

Register to read more...

Streda, 08. júla 1998

Kto usmernil Ducha Hospodinovho, kto bol Jeho poradcom?

Register to read more...

Štvrtok, 09. júla 1998

Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa.

Register to read more...

Piatok, 10. júla 1998

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym - vraví Hospodin - ja ho uzdravím!

Register to read more...

Sobota, 11. júla 1998

Hospodin mu povedal: Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš. Vtedy Gideon postavil tam oltár Hospodinu a nazval ho "Hospodin je spása".

Register to read more...

Nedeľa, 12. júla 1998

Hospodin, náš Boh chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli.

Register to read more...

Pondelok, 13. júla 1998

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Register to read more...

Utorok, 14. júla 1998

Hospodin žije! Požehnaná moja skala!

Register to read more...

Streda, 15. júla 1998

Zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

Register to read more...

Štvrtok, 16. júla 1998

Aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom.

Register to read more...

Piatok, 17. júla 1998

Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré.

Register to read more...

Sobota, 18. júla 1998

Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí.

Register to read more...

Nedeľa, 19. júla 1998

Dúfajte v Neho, ľudia, v každý čas; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočišťom.

Register to read more...

Pondelok, 20. júla 1998

Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

Register to read more...

Utorok, 21. júla 1998

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu ukojím.

Register to read more...

Streda, 22. júla 1998

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval.

Register to read more...

Štvrtok, 23. júla 1998

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinu.

Register to read more...

Piatok, 24. júla 1998

Títo vozy, tamtí kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti.

Register to read more...

Sobota, 25. júla 1998

Upriamte si srdcia na Hospodina a budete slúžiť jemu samotnému.

Register to read more...

Nedeľa, 26. júla 1998

Budú mojím ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo.

Register to read more...

Pondelok, 27. júla 1998

Zhromaždil ich z krajín, od východu a západu, od severu aj od mora. Nech ďakujú Hospodinu za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch.

Register to read more...

Utorok, 28. júla 1998

Hospodine, len Ty môžeš spomôcť v boji medzi silným a bezmocným.

Register to read more...

Streda, 29. júla 1998

Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti.

Register to read more...

Štvrtok, 30. júla 1998

On svojou mocou večne panuje, Jeho oči skúmajú národy.

Register to read more...

Piatok, 31. júla 1998

Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinu, odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia.

Register to read more...

KALENDÁR