Slovak Czech English German Polish

Máj

Sobota, 01. mája 1999

Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať.

Register to read more...

Nedeľa, 02. mája 1999

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Pondelok, 03. mája 1999

Hospodine mocností, Tebe som prenechal svoj spor.

Register to read more...

Utorok, 04. mája 1999

Ty, Hospodine, si Otec náš, Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ.

Register to read more...

Streda, 05. mája 1999

Pokorní budú jesť a nasýtia sa a chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú.

Register to read more...

Štvrtok, 06. mája 1999

Takto vraví Hospodin Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel.

Register to read more...

Piatok, 07. mája 1999

Kvôli sebe samému, Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou.

Register to read more...

Sobota, 08. mája 1999

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Register to read more...

Nedeľa, 09. mája 1999

Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami!

Register to read more...

Pondelok, 10. mája 1999

Bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil.

Register to read more...

Utorok, 11. mája 1999

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený.

Register to read more...

Streda, 12. mája 1999

Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!

Register to read more...

Štvrtok, 13. mája 1999

A kto je skalou okrem nášho Boha?

Register to read more...

Piatok, 14. mája 1999

Preto dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 15. mája 1999

Dokážem sa ako Svätý pred zrakmi pohanov. A poznáte, že ja som Hospodin.

Register to read more...

Nedeľa, 16. mája 1999

Rozjasni tvár svoju nad svojím sluhom, zachráň ma svojou milosťou!

Register to read more...

Pondelok, 17. mája 1999

Ajhľa, stvorím nové nebo a novú zem a prvotné sa už nebudú spomínať.

Register to read more...

Utorok, 18. mája 1999

Zaľúbilo sa mi zverejniť znamenie a divy, ktoré mi urobil najvyšší Boh.

Register to read more...

Streda, 19. mája 1999

Abrahámov sluha ju mlčky pozoroval, aby zvedel, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu alebo nie.

Register to read more...

Štvrtok, 20. mája 1999

Všetci svätí kladú sa k Tvojim nohám, budú sa učiť z Tvojich slov.

Register to read more...

Piatok, 21. mája 1999

Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno.

Register to read more...

Sobota, 22. mája 1999

Kde je mnoho snov, tam je aj mnoho daromných slov. Ale ty sa boj Boha!

Register to read more...

Nedeľa, 23. mája 1999

Hospodin, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom.

Register to read more...

Pondelok, 24. mája 1999

Ja spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov.

Register to read more...

Utorok, 25. mája 1999

On bude pokojom.

Register to read more...

Streda, 26. mája 1999

Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť.

Register to read more...

Štvrtok, 27. mája 1999

Pre svoje hojné milosrdenstvo neskoncoval si s nimi, neopustil si ich.

Register to read more...

Piatok, 28. mája 1999

Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil.

Register to read more...

Sobota, 29. mája 1999

Zľakla sa zem a stíchla, keď Boh povstal k súdu, aby zachránil všetkých ubiedených zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 30. mája 1999

Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre svoj hriech.

Register to read more...

Pondelok, 31. mája 1999

Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou.

Register to read more...

KALENDÁR