Slovak Czech English German Polish

Júl

Štvrtok, 01. júla 1999

On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.

Register to read more...

Piatok, 02. júla 1999

Nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Register to read more...

Sobota, 03. júla 1999

Tí, ktorí Hospodina milujú, sú ako slnko vychádzajúce vo svojej sile.

Register to read more...

Nedeľa, 04. júla 1999

Pre rany dcéry môjho ľudu zronený som. Či nieto balzamu v Gileáde? Či tam nieto lekára?

Register to read more...

Pondelok, 05. júla 1999

On marí myšlienky chytrákov, takže ich ruky nemajú úspech.

Register to read more...

Utorok, 06. júla 1999

Na radosť obrátim ich smútok.

Register to read more...

Streda, 07. júla 1999

Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom.

Register to read more...

Štvrtok, 08. júla 1999

V pravde dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca.

Register to read more...

Piatok, 09. júla 1999

Neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte!

Register to read more...

Sobota, 10. júla 1999

Odvráť mi oči od pohľadu na márnosť.

Register to read more...

Nedeľa, 11. júla 1999

Som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále.

Register to read more...

Pondelok, 12. júla 1999

Ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli.

Register to read more...

Utorok, 13. júla 1999

Všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha.

Register to read more...

Streda, 14. júla 1999

Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie.

Register to read more...

Štvrtok, 15. júla 1999

So svojím Bohom preskočím i múr.

Register to read more...

Piatok, 16. júla 1999

Hospodin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, horliaci Boh.

Register to read more...

Sobota, 17. júla 1999

Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov.

Register to read more...

Nedeľa, 18. júla 1999

Blahoslavený, kto si všíma slabého! V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 19. júla 1999

Hospodine, Ty si moje útočište, môj podiel v krajine živých.

Register to read more...

Utorok, 20. júla 1999

Ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás.

Register to read more...

Streda, 21. júla 1999

Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.

Register to read more...

Štvrtok, 22. júla 1999

Moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili.

Register to read more...

Piatok, 23. júla 1999

Ty, Bože, skúšal si nás, prečistil si nás ako sa čistieva striebro.

Register to read more...

Sobota, 24. júla 1999

Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu.

Register to read more...

Nedeľa, 25. júla 1999

Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa.

Register to read more...

Pondelok, 26. júla 1999

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou.

Register to read more...

Utorok, 27. júla 1999

Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som ožil; a nezahanbi ma v mojej nádeji.

Register to read more...

Streda, 28. júla 1999

Miesto toho, ako ich volali: Vy nie ste môj ľud, dajú im meno: Synovia živého Boha.

Register to read more...

Štvrtok, 29. júla 1999

Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú!

Register to read more...

Piatok, 30. júla 1999

Prídu s plačom, no, privediem ich s útechou, ... lebo som Otcom Izraela.

Register to read more...

Sobota, 31. júla 1999

Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.

Register to read more...

KALENDÁR