Slovak Czech English German Polish

December

Streda, 01. decembra 1999

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Register to read more...

Štvrtok, 02. decembra 1999

Tam si videl, ako ťa Hospodin, tvoj Boh, niesol, ako si človek nesie syna.

Register to read more...

Piatok, 03. decembra 1999

Múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

Register to read more...

Sobota, 04. decembra 1999

Hospodin pomáha tým, čo sú ubitého ducha.

Register to read more...

Nedeľa, 05. decembra 1999

Keď Chizkija list prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel ho pred Hospodinom.

Register to read more...

Pondelok, 06. decembra 1999

Kráľovi nepomôže veľké vojsko, ani hrdina sa nezachráni veľkou silou.

Register to read more...

Utorok, 07. decembra 1999

Boh dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.

Register to read more...

Streda, 08. decembra 1999

Dielu svojich rúk už nepovieme: Bože náš!

Register to read more...

Štvrtok, 09. decembra 1999

Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ.

Register to read more...

Piatok, 10. decembra 1999

Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša.

Register to read more...

Sobota, 11. decembra 1999

Ľahol som si a zaspal som; prebudil som sa, lebo Hospodin ma podopiera.

Register to read more...

Nedeľa, 12. decembra 1999

Pán nezavrhne naveky; ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske.

Register to read more...

Pondelok, 13. decembra 1999

Hospodin je útočišťom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov.

Register to read more...

Utorok, 14. decembra 1999

Vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil som ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť.

Register to read more...

Streda, 15. decembra 1999

Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu.

Register to read more...

Štvrtok, 16. decembra 1999

Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela.

Register to read more...

Piatok, 17. decembra 1999

Lebo som milostivý - znie výrok Hospodinov - nebudem sa hnevať naveky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinu, svojmu Bohu.

Register to read more...

Sobota, 18. decembra 1999

Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj!

Register to read more...

Nedeľa, 19. decembra 1999

Aj na chodníku Tvojich súdov na Teba očakávame, ó Hospodine.

Register to read more...

Pondelok, 20. decembra 1999

Hospodin otvára oči slepým.

Register to read more...

Utorok, 21. decembra 1999

Pred svitom vstávam; volám o pomoc; a dúfam v Tvoje slovo.

Register to read more...

Streda, 22. decembra 1999

Rozpomeň sa na mňa, Hospodine, podľa priazne k svojmu ľudu, navštív ma svojím spasením.

Register to read more...

Štvrtok, 23. decembra 1999

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh!

Register to read more...

Piatok, 24. decembra 1999

Kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú Tvoje?

Register to read more...

Sobota, 25. decembra 1999

Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch.

Register to read more...

Nedeľa, 26. decembra 1999

Veľké, až nevyspytateľné veci činí Boh i bezpočetné divy.

Register to read more...

Pondelok, 27. decembra 1999

Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky.

Register to read more...

Utorok, 28. decembra 1999

Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k tebe.

Register to read more...

Streda, 29. decembra 1999

Z úst detí a dojčiat pripravil si si chválu.

Register to read more...

Štvrtok, 30. decembra 1999

Nech sa tešia a radujú sa v Tebe všetci tí, čo Ťa hľadajú!

Register to read more...

Piatok, 31. decembra 1999

Vráťte sa ku mne - znie výrok Hospodina mocností - a ja sa navrátim k vám.

Register to read more...

KALENDÁR