Slovak Czech English German Polish

September

Sobota, 01. septembra 2001

Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i naším synom až naveky.

Čítať ďalej: Sobota, 01. septembra 2001

Nedeľa, 02. septembra 2001

Abrám uveril Hospodinu a On mu to počítal za spravodlivosť.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. septembra 2001

Pondelok, 03. septembra 2001

Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. septembra 2001

Utorok, 04. septembra 2001

Nechoď za väčšinou páchať zlo.

Čítať ďalej: Utorok, 04. septembra 2001

Streda, 05. septembra 2001

Ak neveríte, neobstojíte!

Čítať ďalej: Streda, 05. septembra 2001

Štvrtok, 06. septembra 2001

Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. septembra 2001

Piatok, 07. septembra 2001

Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smútočný šat a odial si ma radosťou.

Čítať ďalej: Piatok, 07. septembra 2001

Sobota, 08. septembra 2001

Zachovávajte moje príkazy a plňte ich, ja som Hospodin.

Čítať ďalej: Sobota, 08. septembra 2001

Nedeľa, 09. septembra 2001

Niet človeka, ktorý by mal moc nad dňom smrti.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. septembra 2001

Pondelok, 10. septembra 2001

Boh je väčší ako človek. Prečo sa hádaš s ním tvrdiac, že On na žiadne slová človeka neodpovedá?

Čítať ďalej: Pondelok, 10. septembra 2001