Slovak Czech English German Polish

September

Sobota, 01. septembra 2001

Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i naším synom až naveky.

Register to read more...

Nedeľa, 02. septembra 2001

Abrám uveril Hospodinu a On mu to počítal za spravodlivosť.

Register to read more...

Pondelok, 03. septembra 2001

Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti.

Register to read more...

Utorok, 04. septembra 2001

Nechoď za väčšinou páchať zlo.

Register to read more...

Streda, 05. septembra 2001

Ak neveríte, neobstojíte!

Register to read more...

Štvrtok, 06. septembra 2001

Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi.

Register to read more...

Piatok, 07. septembra 2001

Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smútočný šat a odial si ma radosťou.

Register to read more...

Sobota, 08. septembra 2001

Zachovávajte moje príkazy a plňte ich, ja som Hospodin.

Register to read more...

Nedeľa, 09. septembra 2001

Niet človeka, ktorý by mal moc nad dňom smrti.

Register to read more...

Pondelok, 10. septembra 2001

Boh je väčší ako človek. Prečo sa hádaš s ním tvrdiac, že On na žiadne slová človeka neodpovedá?

Register to read more...

KALENDÁR