Slovak Czech English German Polish

Jún

Utorok, 01. júna 2004

V spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme.

Čítať ďalej: Utorok, 01. júna 2004

Streda, 02. júna 2004

Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a veštcov..., povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha?

Čítať ďalej: Streda, 02. júna 2004

Štvrtok, 03. júna 2004

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. júna 2004

Piatok, 04. júna 2004

Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst.

Čítať ďalej: Piatok, 04. júna 2004

Sobota, 05. júna 2004

Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh. Prichádza Boh náš, nemlčí.

Čítať ďalej: Sobota, 05. júna 2004

Nedeľa, 06. júna 2004

Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. júna 2004

Pondelok, 07. júna 2004

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. júna 2004

Utorok, 08. júna 2004

Hospodine, Bože náš, iní páni než Ty vládli nad nami, ale my len Tvoje meno vyznávame.

Čítať ďalej: Utorok, 08. júna 2004

Streda, 09. júna 2004

Nech príde na mňa, Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči.

Čítať ďalej: Streda, 09. júna 2004

Štvrtok, 10. júna 2004

I (Abrahám) uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. júna 2004