Slovak Czech English German Polish

Jún

Utorok, 01. júna 2004

V spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme.

Register to read more...

Streda, 02. júna 2004

Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a veštcov..., povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha?

Register to read more...

Štvrtok, 03. júna 2004

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.

Register to read more...

Piatok, 04. júna 2004

Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst.

Register to read more...

Sobota, 05. júna 2004

Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh. Prichádza Boh náš, nemlčí.

Register to read more...

Nedeľa, 06. júna 2004

Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil.

Register to read more...

Pondelok, 07. júna 2004

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť.

Register to read more...

Utorok, 08. júna 2004

Hospodine, Bože náš, iní páni než Ty vládli nad nami, ale my len Tvoje meno vyznávame.

Register to read more...

Streda, 09. júna 2004

Nech príde na mňa, Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči.

Register to read more...

Štvrtok, 10. júna 2004

I (Abrahám) uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť.

Register to read more...

KALENDÁR