Slovak Czech English German Polish

September

Sobota, 11. septembra 2004

Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena.

Register to read more...

Nedeľa, 12. septembra 2004

Tu povedal Hospodin: Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal..., ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul; a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta?

Register to read more...

Pondelok, 13. septembra 2004

Ľud môj neposlúchal môj hlas... Preto som ich vydal zatvrdilosti ich srdca, aby chodili podľa vlastných rád.

Register to read more...

Utorok, 14. septembra 2004

Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou.

Register to read more...

Streda, 15. septembra 2004

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.

Register to read more...

Štvrtok, 16. septembra 2004

Od lona matky mojej Ty si Boh môj!

Register to read more...

Piatok, 17. septembra 2004

Ó, Hospodine, postav mi hliadku k ústam a dvere mojich perí chráň.

Register to read more...

Sobota, 18. septembra 2004

Slúž Mu, Bohu, celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia.

Register to read more...

Nedeľa, 19. septembra 2004

Nenechám ťa a neopustím.

Register to read more...

Pondelok, 20. septembra 2004

Dobre je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva.

Register to read more...

KALENDÁR