Slovak Czech English German Polish

September

Sobota, 11. septembra 2004

Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena.

Čítať ďalej: Sobota, 11. septembra 2004

Nedeľa, 12. septembra 2004

Tu povedal Hospodin: Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal..., ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul; a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta?

Čítať ďalej: Nedeľa, 12. septembra 2004

Pondelok, 13. septembra 2004

Ľud môj neposlúchal môj hlas... Preto som ich vydal zatvrdilosti ich srdca, aby chodili podľa vlastných rád.

Čítať ďalej: Pondelok, 13. septembra 2004

Utorok, 14. septembra 2004

Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou.

Čítať ďalej: Utorok, 14. septembra 2004

Streda, 15. septembra 2004

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.

Čítať ďalej: Streda, 15. septembra 2004

Štvrtok, 16. septembra 2004

Od lona matky mojej Ty si Boh môj!

Čítať ďalej: Štvrtok, 16. septembra 2004

Piatok, 17. septembra 2004

Ó, Hospodine, postav mi hliadku k ústam a dvere mojich perí chráň.

Čítať ďalej: Piatok, 17. septembra 2004

Sobota, 18. septembra 2004

Slúž Mu, Bohu, celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia.

Čítať ďalej: Sobota, 18. septembra 2004

Nedeľa, 19. septembra 2004

Nenechám ťa a neopustím.

Čítať ďalej: Nedeľa, 19. septembra 2004

Pondelok, 20. septembra 2004

Dobre je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva.

Čítať ďalej: Pondelok, 20. septembra 2004