Slovak Czech English German Polish

November

Pondelok, 01. novembra 2004

Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje.

Register to read more...

Utorok, 02. novembra 2004

Zmužilí buďte, nech sa upevní srdce všetkých vás, ktorí očakávate Hos-podina.

Register to read more...

Streda, 03. novembra 2004

Môj jazyk bude hlásať Tvoju spravodlivosť a každodenne Tvoju chválu.

Register to read more...

Štvrtok, 04. novembra 2004

Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne.

Register to read more...

Piatok, 05. novembra 2004

Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.

Register to read more...

Sobota, 06. novembra 2004

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin.

Register to read more...

Nedeľa, 07. novembra 2004

Muž ju mlčky pozoroval, aby zistil, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu, alebo nie.

Register to read more...

Pondelok, 08. novembra 2004

Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu.

Register to read more...

Utorok, 09. novembra 2004

Dobrovoľne Ti chcem obetovať, velebiť Tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré.

Register to read more...

Streda, 10. novembra 2004

V obrátení a upokojení bude vaša záchrana.

Register to read more...

KALENDÁR