Slovak Czech English German Polish

November

Pondelok, 01. novembra 2004

Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. novembra 2004

Utorok, 02. novembra 2004

Zmužilí buďte, nech sa upevní srdce všetkých vás, ktorí očakávate Hos-podina.

Čítať ďalej: Utorok, 02. novembra 2004

Streda, 03. novembra 2004

Môj jazyk bude hlásať Tvoju spravodlivosť a každodenne Tvoju chválu.

Čítať ďalej: Streda, 03. novembra 2004

Štvrtok, 04. novembra 2004

Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. novembra 2004

Piatok, 05. novembra 2004

Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.

Čítať ďalej: Piatok, 05. novembra 2004

Sobota, 06. novembra 2004

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin.

Čítať ďalej: Sobota, 06. novembra 2004

Nedeľa, 07. novembra 2004

Muž ju mlčky pozoroval, aby zistil, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu, alebo nie.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. novembra 2004

Pondelok, 08. novembra 2004

Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. novembra 2004

Utorok, 09. novembra 2004

Dobrovoľne Ti chcem obetovať, velebiť Tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré.

Čítať ďalej: Utorok, 09. novembra 2004

Streda, 10. novembra 2004

V obrátení a upokojení bude vaša záchrana.

Čítať ďalej: Streda, 10. novembra 2004