Slovak Czech English German Polish

Jún

Sobota, 11. júna 2005

Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci.

Register to read more...

Nedeľa, 12. júna 2005

Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.

Register to read more...

Pondelok, 13. júna 2005

Vráťte sa, odpadlí synovia, vyliečim vás z vášho odpadlíctva! Ajhľa, my prichádzame k Tebe, lebo Ty si Hospodin, náš Boh!

Register to read more...

Utorok, 14. júna 2005

Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu.

Register to read more...

Streda, 15. júna 2005

Ty si otec môj, môj Boh a skala mojej spásy.

Register to read more...

Štvrtok, 16. júna 2005

K Nemu (Hospodinovi) prídu a zahanbia sa všetci, ktorí sa zlostia na Neho.

Register to read more...

Piatok, 17. júna 2005

Takto vraví Hospodin: Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť.

Register to read more...

Sobota, 18. júna 2005

Jákob urobil takýto sľub: ... zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.

Register to read more...

Nedeľa, 19. júna 2005

Tíšiš hukot morí, hukot ich vĺn a hučanie národov.

Register to read more...

Pondelok, 20. júna 2005

Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju spásu!

Register to read more...

KALENDÁR