Slovak Czech English German Polish

Jún

Streda, 01. júna 2005

Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou.

Čítať ďalej: Streda, 01. júna 2005

Štvrtok, 02. júna 2005

Mnohí o mne hovoria: Pre neho niet pomoci u Boha! Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou; Ty mi dvíhaš hlavu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. júna 2005

Piatok, 03. júna 2005

Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet. Ja, Hospodin, ich vypočujem.

Čítať ďalej: Piatok, 03. júna 2005

Sobota, 04. júna 2005

Ospevujem Tvoje meno, lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo.

Čítať ďalej: Sobota, 04. júna 2005

Nedeľa, 05. júna 2005

Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. júna 2005

Pondelok, 06. júna 2005

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. júna 2005

Utorok, 07. júna 2005

Jozef povedal svojim bratom: Nevaďte sa po ceste!

Čítať ďalej: Utorok, 07. júna 2005

Streda, 08. júna 2005

Hospodine... Ty si moje útočisko, môj podiel v krajine živých.

Čítať ďalej: Streda, 08. júna 2005

Štvrtok, 09. júna 2005

Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. júna 2005

Piatok, 10. júna 2005

Boh je mojím kráľom odpradávna, On spôsobuje spásne skutky na zemi.

Čítať ďalej: Piatok, 10. júna 2005