Slovak Czech English German Polish

November

Pondelok, 21. novembra 2005

Boh múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným.

Register to read more...

Utorok, 22. novembra 2005

Urob znamenie v môj prospech.

Register to read more...

Streda, 23. novembra 2005

S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním!

Register to read more...

Štvrtok, 24. novembra 2005

Hospodin však odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Register to read more...

Piatok, 25. novembra 2005

Hospodin chrániť ti bude nohy pred osídlom.

Register to read more...

Sobota, 26. novembra 2005

Ja, Hospodin, spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov.

Register to read more...

Nedeľa, 27. novembra 2005

Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ... ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Ajhľa, budú ako slama; oheň ich spáli.

Register to read more...

Pondelok, 28. novembra 2005

Vy však buďte pevní, a nech vám neochabujú ruky, pretože za vaše dielo príde odmena.

Register to read more...

Utorok, 29. novembra 2005

Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločného so zrnom? – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 30. novembra 2005

Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov.

Register to read more...

KALENDÁR